PGMBD

ZWO

printen

Werkgroep "Kerk en Israël": Lezing Jeruzalem


03-09-2017Jeruzalem, een naam en een plaats vol betekenis.

In het jaar 70 van onze jaartelling werd Jeruzalem door de Romeinen met de grond gelijk gemaakt, en werd het aan Joden verboden daar ooit nog een voet te zetten. Dat is het begin van de verstrooiing, de diaspora, van Joden over de wereld. Toch heeft Jeruzalem een grote betekenis behouden. Wat is die betekenis nu voor Joden in de diaspora?

Daarover, over de betekenis van Jeruzalem vanuit de diaspora wil André van Dijk ons graag meer vertellen.

André van Dijk (1948) publiceerde in 1984 een essay over Miskotte en Kafka in het tijdschrift 'in de Waagschaal'. Sindsdien verschenen er talloze artikelen van zijn hand over literatuur, pedagogiek, film etc. De inleider geeft les in het vak retorica op de gymnasiumafdeling van het Sint-Maartenscollege te Maastricht. Daarbij is hij bestuurslid van het Leerhuis Limburg en vanuit diverse functies in kerkelijk verband zeer ingevoerd in de Joods-Christelijke dialoog. 

Onderwerp: De betekenis van Jeruzalem vanuit de diaspora
Plaats: Synagoge Meerssen, Kuileneindestraat 22 a te Meerssen
Datum: 3 september 2017
Tijd: 14.00 – 16.00 u

Voor meer informatie over het Leerhuis Limburg kunt u ook terecht op de website: www.leerhuislimburg.nl.   


laatste update.: