PGS

ZWO

printen

"IK HEB NIEMAND DIE MIJ KAN HELPEN."


22-08-2017Beste mede-christenen,

“IK HEB NIEMAND DIE MIJ KAN HELPEN.”

Dit is helaas een opmerking die je de laatste tijd vaker hoort en die we liever niet willen horen.
De vrijwilligers van onze Stichting HiP WM zijn er om aan deze dringende hulpvraag invulling te geven.
HiP is een stichting die in samenwerking met de kerken invulling probeert te geven aan de diaconale taak van de kerk.

Mensen met weinig financiële middelen en weinig sociale contacten worden geholpen met kortdurende laagdrempelige hulp; te denken valt hierbij o.a. aan een bezoekje brengen, iemand begeleiden naar het ziekenhuis of huisarts, een boodschap doen of bv. een klusje in huis. Iedereen wordt geholpen, los van religie, overtuiging, afkomst e.d. en de hulp is gratis.

HiP is actief in de Westelijke Mijnstreek.

Voor hulpvragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk op telefoonnummer 046-426 27 27. De helpdesk is bereikbaar op: maandag, woensdag en vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur. Buiten deze tijden kunt u de hulpvraag inspreken op de voicemail.

Ben Ketelslegers; Plaatscoördinator Stichting HiP WM

bketelslegers@kpnplanet.nl

06-53979331


laatste update.: