PGMBD

ZWO

printen

Zondag 12 februari 2017, Reformatiezondag in de gezamenlijke dienst in de Johanneskerk


12-02-2017Zoals bekend vieren we in het jaar 2017 500 jaar Reformatie. In 1517 sloeg Luther zijn 95 stellingen aan een kerkdeur in Wittenberg.
De publicatie van de stellingen vormde het begin van het ontstaan van de Protestantse kerken.
Ook wij willen 500 jaar reformatie vieren en gedenken. Dat doen we in de gezamenlijke dienst op zondag 12 februari in de Johanneskerk in Sittard.

Uitgangspunt voor deze dienst is Romeinen 3: 28, namelijk de bekende drijfveer van Martin Luther: de rechtvaardiging alleen door het geloof.

Qua opzet en inhoud is deze reformatiedienst voorbereid door een euregionale werkgroep van de Protestantse Kerken in de Euregio Maas-Rhein.

De bedoeling is dat op 12 februari in alle Protestantse gemeenten in de Euregio dezelfde Bijbelteksten gelezen worden en zoveel mogelijk dezelfde liederen gezongen worden. Om daarmee de verbondenheid tussen de Protestantse christenen in de Euregio te onderstrepen.
Hier ter plekke heeft een aantal mensen uit beide gemeenten zich gebogen over deze dienst. 

Tot slot, de cantorij van de Johanneskerk verleent medewerking.

Van harte welkom!


laatste update.: