PGMBD

ZWO

printen

Sola Scriptura - de bijbel: lees dat boek


13-11-2016

Van 31 oktober 2016 t/m 31 oktober 2017 herdenken we dat 500 jaar geleden de Reformatie begon. De Protestantse Kerk in Nederland herdenkt dat o.a. met een estafette door het land heen. "Als een lopend vuur".

13 November 2016 was de eerste halteplaats van deze estafette in de Minderbroederskerk in Roermond. Ds. Willem Vermeulen – voorzitter van het Classicaal Regionaal Overlegorgaan Noord-Brabant – Limburg bracht een brandende kaars binnen. Deze kaars gaat de gehele estafette mee door het land. Dr. Margriet Gosker – projectleider van de estafette – bracht het estafettestokje (een koker met de 95 stellingen van Luther – binnen en overhandigde die aan de coördinator van deze activiteit – Elly de Haan–Verduyn. In de koker ook de nieuwe stelling van Limburg: "Bij de Heilige Schrift gaat het niet om de Schrift die heilig is, maar om de Heilige." Predikant en theatermaker Ferdinand Borger trad daarna op met Sola Scriptura, Solo Scriptura. Het stuk zag er als volgt uit: 

intro het gebed des Heeren, gezang E uit bundel 1938 Marian Hofstra
deel 1 persoonlijk, opa, protestantse spiritualiteit Ferdinand
orgel Vater unser, Jan Zwart (1877–1937) Roelof Hamberg
deel 2 Luther in zijn tijd - boekdrukkunst - Sola Scriptura Ferdinand
orgel Vater unser, Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1621) Gerrit Kremer
deel 3 te groot individualisme? wat zijn de opties nu? Debat Ferdinand
orgel Vater unser, Bert Matter (1937) Roelof en Gerrit

Het stokje werd door middel van een letterspel overgedragen aan Catharina van Bora, de vrouw van Luther, die het in ontvangst nam voor Gelderland. De tekst die tevoorschijn kwam is het thema van Gelderland: "VERNIEUWENDE KRACHT VAN HET EVANGELIE". Verder waren er vitrines met oude Bijbels en een schilderijen tentoonstelling van kinderen en jongeren. Ook het Nederlands Bijbelgenootschap was aanwezig met een tafel vol van de nieuwste Bijbel uitgaven. In het ernaast gelegen Ontmoetingscentrum was een mooie tentoonstelling ingericht over de boekdrukkunst door het museum Oude Boekdrukkunst (De Gelderse Groep van Ambachten). Er werden korte films over boekdrukkunst van Plantin-Moretus (Antwerpen) gedraaid. En bij bibliodramagroep “Het Leerke” kon men in gesprek gaan met Luther bij “Stap in de schoenen van ….”


laatste update.: