PGMBD

ZWO

printen

Goed nieuws van Amnesty International


21-04-2016Graag wil ik even extra doorgeven, dat er weer mensen zijn vrijgekomen n.a.v. de acties van 15 december.
Het gaat om de gewetensgevangene Phyoe Phyoe Aung, haar man en nog tientallen studentenactivisten uit Myanmar. Dit is een grote overwinning voor de mensenrechtenactivisten.


Nadat Phyoe Phyoe Aung in 2014 was opgepakt, braken er door het hele land studentenprotesten uit.
Deze golf van demonstraties eindigde in maart 2015 toe de politie extreem geweld gebuikte in Letpadan. Tientallen studenten werden gearresteerd. De oproep om hun vrij te laten in nu gehoord.
Amnesty houdt de vinger aan de pols.
Ieder die zich heeft ingezet voor de vrijheid van Phyoe Phyoe Aung wordt hartelijk bedankt.

Ook is er weer een  brief uit Rusland gekomen n.a.v. onze schrijfactie.
Deze keer is hij aan mijn man gericht; de brief is in het hoofdkantoor te Amsterdam vertaald.
Het ging om de zaak van de lokale Jehova getuigen uit Taganrog.
Zij werden schuldig bevonden en veroordeeld voor het organiseren van religieuze activiteiten, die voor de wet als extremistisch beschouwd worden. Het vonnis van de rechtbank is nog niet van kracht, omdat er hoger beroep is aangetekend. Tijdens dit beroep wordt er naar de rechtmatigheid en legitimiteit van het vonnis gekeken.

Ike Westerhof van Goudoever


laatste update.: