PGMBD

ZWO

printen

Samen verder: Diaconale Raad


30-11-2015In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, willen we deze rubriek gebruiken om u van het één en ander op de hoogte brengen.

De Diaconale Raad.

Twee keer per jaar vergaderen de Diaconale Raad van GBU en SG samen. Hier en daar doen ieder hun taken op verschillende manieren. Over deze verschillen valt goed te praten en worden stapsgewijs kleiner. De verschillende raden stimuleren en inspireren elkaar ook.

Met de vraag van de Stuurgroep heeft de gezamenlijke Diaconale Raad een eerste blauwdruk opgesteld omtrent hun aandeel in het Samen Verder Proces. Al eerder was besloten dat SG en GBU samen gaan doen wat zij samen kunnen doen. Tevens is besloten dat naar de gezamenlijke Kerkenraad vanuit ZWO één lid als diaken afgevaardigd wordt en het wenselijk is dat de Diaconale Raad van SG en GBU, ieder één lid afvaardigt. Voor 2016 is de voorzitter van de DR-GBU als aanspreekpunt voorgesteld. Vanwege de huidige wisseling van bezetting in SG is daar nog geen aanspreekpunt aan te wijzen.

Daarnaast is er een lijst geformuleerd wat Samen of Beiden doen en wat ieder afzonderlijke nog doet aan Diaconaal of ZWO taken.


laatste update.: