PGMBD

ZWO

printen

Persbericht Amnesty International


10-12-2015

10 DECEMBER 2015, DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS: SAMEN BRIEVEN SCHRIJVEN EN ZINGEN!

Een heel bijzondere avond in de ontmoetingskerk in Geleen waar de plaatselijke werkgroep van Amnesty International samen met het Afrikakoor Kwimba Zabula actie voeren ter ondersteuning van de mensenrechten.

BRIEVEN SCHRIJVEN TEGEN MENSENRECHTENSCHENDINGEN.
Rond 10 december organiseert Amnesty-groep Westelijke Mijnstreek ook dit jaar weer de jaarlijkse Schrijfmarathon. Dan wordt wereldwijd massaal geschreven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Van Nieuw-Zeeland tot Ghana en van Brazilië tot Japan klimmen mensen in de pen. En ook in de Westelijke Mijnstreek. De brievenschrijvers vragen om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen. Om terugdringing van de doodstraf, marteling en discriminatie. Ze geven hoop aan gevangen mensenrechtenverdedigers.

Schrijven op 9 en 10 december.
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan Amnesty’s Schrijfmarathon kan op 9 december van 14:00 tot 17:00 uur terecht in de bibliotheek in de Hanenhof in Geleen. Daar kunnen deelnemers aan de schrijfactie aan de hand van voorbeeldteksten hun brief of solidariteitskaart schrijven.

En verder is er een heel bijzondere schrijfavond op 10 december van 19:00 tot 21:30 uur in de Ontmoetingskerk aan het Emmaplein 50 in Geleen. Die avond is er voor de schrijvers die graag zingen gelegenheid om, na het schrijven van een brief of kaart, deel te nemen aan een openbare repetitie van het Afrikakoor Kwimba Zabula. Maar men kan ook gewoon in de kerk plaatsnemen en luisteren naar de Afrikaanse klanken.

Verdere activiteiten in de regio.
Op vrijdag 27 november zal er door de leerlingen van de scholengemeenschap Groenewald in Stein brieven en kaarten geschreven worden. De werkgroep Westelijke Mijnstreek zal ook informatie delen over de werkzaamheden van Amnesty International en de 10 december actie.

Op zondag 6 december wordt er tijdens en na de viering in de Ontmoetingskerk te Geleen aandacht worden besteed aan de mensenrechten en ook daar zullen brieven en kaarten worden geschreven.

En op zondag 13 december zal dat ook nog gebeuren tijdens en na de viering in de Johanneskerk in Sittard.

IJzersterk actiemiddel
Amnesty Nederland organiseert dit jaar voor de derde keer een Schrijfmarathon. De afgelopen twee jaar maakte dat enorm veel enthousiasme en betrokkenheid los. Vorig jaar werden er vanuit Nederland 70 duizend handgeschreven brieven verstuurd.
Amnesty heeft ervaren dat een brief die met aandacht is geschreven, waarin een persoonlijke boodschap wordt overgebracht, een ijzersterk actiemiddel is. Als regeringsleiders weten dat de ogen van de wereld op hen gericht zijn, zullen zij schendingen van mensenrechten eerder bestrijden.

Dit jaar schrijven we onder anderen voor Leyla en Arif Yunus uit Azerbeidzjan. Amnesty volgt hun situatie nauwgezet, sinds ze in de zomer van 2014 werden opgepakt. Op 6 augustus jl. eiste de aanklager op basis van verzonnen aanklachten respectievelijk negen en elf jaar cel. Leyla Yunus had zich onder meer kritisch uitgelaten over de Europese Spelen in de hoofdstad Baku.

‘Ik voel me bevoorrecht’
De brieven die tijdens de Schrijfmarathon worden geschreven, vormen een enorme bron van steun en hoop. Tun Aung uit Myanmar, die na acties van Amnesty dit jaar vervroegd vrijkwam, bracht dit mooi onder woorden. ‘Toen ik vastzat begon ik brieven te krijgen van Amnesty-aanhangers. Dat was de eerste lichtstraal in mijn donkere dagen. Ik voel me bevoorrecht dat ik deel uitmaakte van Amnesty’s Schrijfmarathon. De honderden persoonlijke brieven maakten me zeer emotioneel en nederig.’
Tun Aung kreeg zeventien jaar gevangenisstraf nadat hij twee partijen die met elkaar slaags geraakt waren, probeerde te sussen. In 2015 kwam hij vrij nadat hij twee jaar had vastgezeten.

--EIND--

Noot voor de redactie

Voor meer informatie neemt u contact op met Sjef Janssen, sjef.janssen.55@gmail.com, 06-55744647.


laatste update.: