PGMBD

ZWO

printen

Samen Verder: Jeugdwerk.


23-10-2015In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, informeren wij u nu omtrent het vervolg van de gezamenlijke Jeugd activiteiten. Dat doen we met een evaluatie van het seizoen 2014/2015 in het algemeen en vervolgens de planning voor het komende seizoen.

De jongerenkerk in Sittard is het afgelopen jaar goed verlopen. Er was een fijne samenwerking in het voorbereidingsteam en een redelijk goede opkomst, inclusief leiding waren we meestal met ongeveer 15 personen tijdens de vieringen. De laatste jongerenkerk in juni was de opkomst minder. Terugkijkend was de eerste bovengronds dienst van 9/11/2014 met het thema “de wereld staat in brand” bijzonder, ook vanwege het tafelgesprek tijdens de dienst en de persoonlijke gesprekken in de voorbereiding. Wel realiseren we ons dat deze dienst misschien meer voor de oudere jongeren was. De viering met het thema “reizen” was heel actueel gezien de situatie toen al met de (boot)vluchtelingen. De mooie beleving van reizen, je denkt aan vakantie, komt dan in een ander daglicht te staan.

In Geleen zijn de 12+vieringen dit jaar ook goed gegaan. Het is een hechte groep, maar wel klein. Er waren acht vieringen, steeds volgens het concept van de Young Thomasviering. Met Pasen zijn de levensparels van JOP verbeeld met kaarsen en zijn daar teksten bij gelezen en muziek laten horen. Er zijn al twee vieringen geweest, waarbij jongeren uit Sittard aanwezig waren.
Als afsluiting van het seizoen is er traditioneel weer een filmpje gemaakt, samen met de basiscatechese, die in de afsluitende viering is getoond. De afsluitende viering was een mooie viering met een goede opkomst. Ook enkele jongerenkerk mensen van Sittard waren erbij.

In beide gemeentes zijn zo’n 17 thema’s van de  jongerenkerkdiensten en de 12+ vieringen aan de orde geweest. Tevens is voor de 2e keer de JOLO (Johannes en Ontmoetings- kerk loopt!) activiteit georganiseerd. Dit was wederom een succes en zal ook in 2016 georganiseerd gaan worden. Uitdaging blijft om meer jongeren in de benen te krijgen!

Vanaf 2016 zullen we samen gaan en de diensten/vieringen zijn dan elke 2e zondag van de maand. Dit is de zondag dat er een gezamenlijke kerkdienst is, afwisselend in de Ontmoetingskerk in Geleen en de Johanneskerk in Sittard. Verdeeld over Jongeren, Oudere jongeren en Volwassenen vormen we een grote voorbereidingsgroep en dat is fantastisch. Er zijn inmiddels  nieuwe thema’s voor het komende seizoen gekozen en ingepland. Alledaagse thema’s die ons nu aanspreken zijn voortgekomen uit een brainstorm sessie en zijn gekoppeld aan bijbelverhalen.

Tot zover het gezamenlijke Jeugdwerk.


laatste update.: