PGMBD

ZWO

printen

Samen Verder: Kernen en Vieringen.


08-09-2015In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, willen wij deze rubriek gebruiken om u van het een en ander op de hoogte te brengen.

Over de inzet van Kernen en Vieringen is dit keer wat te vertellen. Vanaf september 2014 is deze werkgroep elke maand bij elkaar geweest. Met het oog op de toekomst luidt de vraag:  ‘Hoe kunnen wij in het proces van schaalvergroting de onderlinge betrokkenheid overeind houden of vergroten?’ En welke rol kunnen kerkdiensten daarbij spelen? Met deze vraag is de werkgroep aan de slag gegaan.

Inmiddels heeft deze werkgroep een compleet rooster van de kerkdiensten voor 2016 uitgewerkt.  Het rooster voor 2016 behelst een uitbreiding naar 25 gezamenlijke diensten. In de zomerperiode blijven de dubbele diensten gehandhaafd, naast de gezamenlijke diensten in verband met vakantieperiodes. De toename van de gezamenlijke diensten heeft te maken met het voorstel van de werkgroep om elke tweede zondag van de maand een gezamenlijke dienst te houden. Op deze zondagen zal er alleen één kerkdienst zijn op één locatie.

Dit voorstel is inmiddels door beide kerkenraden goedgekeurd. Het doel is om de onderlinge ontmoeting te bevorderen en kennis te maken met de verschillende manieren om vorm en inhoud te geven aan kerkdiensten in onze gemeenten. Op deze manier kunnen de gemeenteleden van beide gemeenten de diensten samen ervaren om deze op een later moment ook samen te evalueren.

We denken daarbij aan volgende diensten: De dankdag voor gewas en arbeid, de maaltijddienst, de vier-de-zondag dienst, de jongerendiensten en de dienst met muziek uit Taizé en Iona. Verder zullen er themadiensten zijn met inbreng vanuit diaconaat en pastoraat.

We zullen ook samen ervaringen opdoen met nieuwe vormen van kerkdiensten. Belangrijk is dat deze diensten een uitnodigend karakter hebben en enthousiasme uitstralen. Bij de voorbereiding van de diensten worden gemeenteleden betrokken. 

Kort samengevat: in 2016 kunnen we nieuwe ervaringen opdoen wat de kerkdiensten betreft. En we kunnen onze gedachten er over met elkaar delen. U zult nader geïnformeerd worden over en uitgenodigd worden voor de diensten via de kerkbladen, websites en nieuwsbrieven.


laatste update.: