PGS

ZWO

printen

8. Bronnen

1.J.M.A. Kreukels, Sittard 1987: De archieven van de hervormde gemeente Sittard, 1572 - 1973.

2.Jan Maarten Coolsma, Sittard 1987: Verborgen verleden, 350 jaar Nederlands Hervormde Kerk Sittard.

3.G. van Hoeven, 1963: De zeven gemeenten, beknopte geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Limburg

4.P.B.N. van Luyn, 1993: Stadt Sittardt

5.L. Blom, persoonlijk archief

6.G. Verschragen, 1978: Uitgebreide kroniek van de Hervormde kerk te Sittard

7.Th. Oberdorf, 1983: Beknopte Sittardse kerkkalender, brochure t.g.v. Kerkepad van de NCRV.

8.A.H. Simonis c.s., 1971: Sittard, historie en gestalte


laatste update.: