PGMBD

ZWO

printen

5. Samen op weg

Vanaf 1970 zijn er in Sittard contacten tussen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk over samenwerking, met wisselend succes.

In 1991 wordt door beide kerkenraden een stappenplan goedgekeurd met als doel in vijf jaar tijd te komen tot een federatie. Ondanks enige vertraging verloopt dit proces goed.

Op 1 januari 1998 komt een federatie tot stand.

 Sinds de landelijke fusie in 2004 behoort de gemeente tot de Protestantse Kerk in Nederland.


laatste update.: