PGMBD

ZWO

printen

Jongerendienst met duidelijke boodschap

21-04-2013

De jongerenkerkdienst van zondag 21 april in de Johanneskerk met theatergroep Netwerk van de Stichting Pergamijn was een groot succes. ‘Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg’, een spreuk van ‘Loesje’ was het thema.

Iedereen wil zijn en geaccepteerd worden zoals hij is, die boodschap werd duidelijk door het toneelspel van Netwerk. De cliënten van Pergamijn willen niet worden gezien als mensen met een beperking, maar als mensen met mogelijkheden. “Praat niet over ons, maar met ons”, is de wens.

Dat gegeven kwam ook terug in het bijbehorende Bijbelverhaal over de genezing van de blinde Bartimeüs. Jezus wilde niet via de omstanders met Bartimeüs spreken, maar van hem zelf horen wat zijn wens was. Hij nam Bartimeüs serieus. Dit Bijbelverhaal werd op humoristische en treffende manier uitgebeeld door de leden van Netwerk en de jongeren van de Jongerenkerk.

De Jongerenkerk is een jeugdwerkvorm voor jongeren van 12 tot 20 jaar die hun eigen diensten vieren in de kelder van de Johanneskerk. Enkele keren per jaar is er een viering ‘bovengronds’ met de andere gemeenteleden.

 Dat was op 21 april met de leden van Netwerk een hele bijzondere en leerzame dienst.


laatste update.: