PGMBD

ZWO

printen

THEMADIENST "TOEKOMST"

03-02-2013

Waarover maken we ons zorgen en waar verlangen we naar als het gaat om de toekomst van de kerk? Die vragen stonden in de Johanneskerk centraal in de themadienst van zondag 3 februari.

De werkgroep ‘Denktank Toekomst’ bereidde deze dienst voor. Marnix van Gurp leidde het thema in door kort de geschiedenis te vertellen van deze werkgroep. Ruim twee jaar geleden al ontstond de groep op initiatief van Marnix, vanuit de zorg om het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap. Doel was en is om meer mensen uit Sittard en omgeving de warmte en spiritualiteit van onze kerk te laten voelen. Te veel mensen komen nog niet of niet meer naar onze geloofsgemeenschap. We zouden enthousiaster moeten laten zien wie we zijn in onze zoektocht naar de diepere betekenis van de spiritualiteit in ons leven en bereid moeten zijn ons in te zetten voor de ander, om onbaatzuchtig te geven en te delen.

Voor de dienst werden al enkele liederen gezongen, met behulp van teksten via de beamer en begeleiding van fluiten, en piano. Aandacht was er voor actuele krantenberichten over kerkverlating, verkoop van kerkgebouwen, financiële tekorten, maar ook hoopgevende berichten over kerkgroei in de grote steden.

Er was geen preek, maar discussie over de twee centrale vragen. Iedereen kwam uit de banken, weg van de vertrouwde plekjes om in een van de acht groepen rond de tafel met elkaar te praten. Dat leverde overal veel gespreksstof op, die later centraal weer werd gedeeld. Daarbij vertelde een gemeentelid dat een paar seizoenen lidmaatschap van een van de bijbelgroepen meer voor zijn geloofsleven heeft betekend dan 20 jaar kerkgang. Een ander gemeentelid benoemde de persoonlijke positieve ervaringen na het samengaan van Grevenbicht en Sittard. Duidelijk werd ook dat het bij het spreken over de toekomst van de kerk meer over mensen moet gaan dan over zaken. De kerk, dat is geen gebouw of organisatie, de kerk, dat zijn wij! Door enthousiast samen kerk te zijn, moeten we anderen het gevoel geven daar ook bij te willen horen. Zeker ook jongeren.

De opmerkingen, verwoord en/of opgeschreven, worden door de werkgroep opgepakt. Conclusies kunnen er nog niet worden getrokken, beleid nog niet worden gewijzigd, maar samen verder nadenken over de toekomst blijft nodig. Mogelijk komt er een vervolg op deze dienst.

Deze dienst werd voorbereid door Nely en Bert Stuij, Marnix en Irene van Gurp, Joachim Stegink. Sjannie v.d. Steeg, Yolande Kragt en Emma de Koning.


laatste update.: