PGS

ZWO

printen

TOELICHTING BIJ COLLECTES VAN 16 FEBRUARI EN 1 MAART

02-02-2020

Kerk In Actie: Landbouw Kameroen (Werelddiaconaat)
Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Via Kerk in Actie steunt u twee van hun programma’s: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten.
De Lutherse Broederkerk heeft 250.000 leden en 1.300 kerken in Noord-Kameroen in een gebied zo groot als Nederland. De kerk is actief betrokken bij het onderwijs en de gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering van de landbouwmethoden en microkrediet voor kleine ondernemers. De kerk traint het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen. Zo is de kerk een plek voor groei, bezinning en gebed geworden voor de boerengemeenschap van Noord-Kameroen.
Wat kan de Lutherse Broederkerk doen met uw bijdrage?
• Een schaap dat melk en mest levert kost 45 euro.
• Een stevige kruiwagen (voor transport van de oogst) kost 105 euro.
• Eén jaar opleiding van 1 student kost 2.000 euro (omdat de gemeente die de kandidaat steunt meebetaalt aan de opleiding).
Steun dit werk: Er is € 50.000 nodig voor duurzame landbouw en € 26.850 voor de predikantenopleiding.
Op zondag 16 februari collecteren we voor dit project.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
 
 
Thema 40 dagentijd: STA OP!
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Jezus riep: 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt.
Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde ervaart en wil delen. We mogen samen in beweging komen. We mogen opstaan om het leven voor onszelf en voor iedereen de moeite waard te maken. We mogen hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. We mogen recht doen aan iedereen die onderdrukt wordt. Wij geloven in delen. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!
 
40 Dagentijd: Golfstaten: De kracht van Bijbelverhalen
Het Bijbelgenootschap in de Golf gebruikt al vele jaren met veel succes de Storytelling methode (Simply the Story) om gastarbeiders met de Bijbel in aanraking te brengen. De gastarbeiders krijgen het verhaal op verschillende manieren te horen zodat ze het beter onthouden, daarna wordt gekeken wat de belangrijkste lessen zijn, om tot slot de toepassing te maken naar hun eigen leven.
Dit jaar wil het Bijbelgenootschap 280 voorgangers en gemeenteleden trainen in de Storytelling-methode in Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. Elk jaar worden op deze manier zo’n 5500 gastarbeiders actief betrokken bij de Bijbel. “Door de training heb ik geleerd om het woord van God zo te delen dat het mensen raakt. Het is een grote zegen voor ons,” vertelt Jelyn. Op zondag 1 maart collecteren we voor dit project.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

laatste update.: