PGMBD

ZWO

printen

Kerkbalans 2018: "Geef voor je kerk"

20-01-2018

Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk. Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.
De actie Kerkbalans loopt van 20 januari tot 3 februari 2018

INSPIRATIE, ONTMOETING EN BEMOEDIGING
Kerk zijn we samen, dat was het thema in 2017. Dit jaar is de oproep “Geef voor je kerk”.
Geven voor je kerk is belangrijk om juist in deze tijd van individualisering een plek te hebben waar samen het geloof kan worden beleefd. De kerk is immers de plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten
Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaar staan met praktische steun. Een plek waar we samen gemeenschap zijn en delen aan en met anderen.

KERKBALANS
Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.

KOSTEN
De kerk die we samen zijn kost geld. We hebben samen een kerkgebouw dat moet worden verwarmd en onderhouden. We betalen predikanten die onze zondagse viering verzorgen en gemeenteleden bezoeken. Ook het pastorale  gemeentewerk brengt kosten met zich mee voor bv. het jeugdwerk, bezoekjes aan gemeenteleden en andere kerkelijke activiteiten.

EEN BIJZONDERE INVESTERING
Dit jaar vervangen we de gehele verwarmingsinstallatie van de Johanneskerk, omdat dit hard nodig is. Met de vervanging van de installaties is om en nabij zestig duizend euro gemoeid.

BATEN
Al die kosten moeten door ons samen worden opgebracht. De actie Kerkbalans doet een beroep op ons allen om een Vrijwillige Bijdrage te doen. We verzoeken iedereen om naar draagkracht bij te dragen.

RESULTAAT
Helaas maken we als Protestantse Gemeente te Sittard – Grevenbicht al vele jaren verlies. We letten scherp op de uitgaven en proberen te bezuinigen waar mogelijk. Maar de Vrijwillige Bijdragen laten de laatste paar jaar helaas een flinke daling zien. We doen daarom een dringend beroep op U om indien mogelijk uw bijdrage voor 2018 te verhogen.

Onderstaande diagrammen geven een overzicht van de baten en lasten van de begroting van onze Gemeente.

INKOMSTEN (linker diagram)
U kunt zien dat uw bijdrage voor de actie Kerkbalans, de Vrijwillige Bijdrage, de belangrijkste inkomstenpost is voor onze gemeente. De verwachte opbrengst hiervan is € 110.000, maar we hopen natuurlijk op meer. Daarnaast hopen we op uw bijdragen in diverse collecten. Ook de verhuur van ruimten, rente op ons vermogen én de bijdrage vanuit de Protestante Gemeenten in Parkstad voor de uithuur van Ds. Stegink zijn belangrijke inkomsten. Tenslotte ontvangen we jaarlijks subsidies van de Gemeente Sittard-Geleen en de Stichting Donata.

UITGAVEN (rechter diagram)
Qua uitgaven zijn de kosten voor het pastoraat met € 130.000 het grootste onderdeel van de begroting. Daarna volgen de kosten voor onderhoud, verzekeringen, en gas, elektriciteit en water voor onze gebouwen gevolgd door de salarissen voor de koster en interieurverzorgster. Andere uitgaven betreffen de verplichte afdrachten aan de PKN, kosten voor diensten, gemeentewerk, beheer en administratie.

Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
De diaconie is onderdeel van het kerkenwerk. Zij heeft tot taak om  te zien naar allen die hulp en ondersteuning nodig hebben, veraf maar ook  dichtbij, in onze eigen omgeving. De inkomsten van Kerkbalans worden daar echter niet voor gebruikt. De diakenen zamelen geld in door collectes en acties, maar ook komen er giften binnen. ZWO  valt ook onder diaconie.


laatste update.: