PGS

ZWO

printen

VEEL BELANGSTELLING VOOR EERSTE TWEE GEZAMENLIJKE DIENSTEN

04-03-2016

'water, vuur en wind' - Dalitkinderen

In 2016 is elke tweede zondag van de maand een gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeenten Geleen, Beek, Urmond en Sittard, Grevenbicht. De eerste vond plaats op 10 januari in de Ontmoetingskerk in Geleen. De tweede op 14 februari in de Johanneskerk. Het waren beide goed bezochte diensten. Deze diensten zijn bedoeld om kennis te maken met bijzondere vieringen die er al in beide gemeenten bestaan. Ze worden door predikant en gemeenteleden voorbereid en zijn net even anders zijn dan men gewend is.

Water, Vuur en Wind stonden centraal, voorbereid door drie leden uit de Werkgroep Kernen en Vieringen, samen met dominee Joachim Stegink. In de meditatie werd vanuit Lucas 3,15-16.21-22 gekeken naar de betekenis van gedoopt zijn met water en gedoopt zijn met vuur, naar de betekenis van lucht, adem en Heilige Geest. Om dat letterlijk te ervaren konden de kerkgangers naar voren komen om water, vuur en wind te voelen. Om bewust stil te staan bij de beleving van deze elementen en de ervaringen daarbij met elkaar te delen. Niet iedereen maakte gebruik van deze mogelijkheid. De liederen in deze dienst, gezongen met behulp van de beamer, sloten mooi aan bij het thema. Na afloop waren er verdeelde reacties te horen. (Zie ook het uitgebreide verslag van Nelleke de Kruik)

 

 


Bij de tweede gezamenlijke viering stonden de Dalitkinderen in India centraal. Het was op 14 februari tevens de eerste zondag in de veertigdagentijd. Het thema was: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Dominee Irene Pluim was voorganger en de dienst bereidde ze voor met Leen Plessius, Gert Reijnen en Henk van Doornik van de gezamenlijke ZWO-groepen. De drie heren vertelden elk voor zich waarom ze zich inzetten voor ZWO. Via de beamer was de bekend strijdster voor kinderrechten Malala te zien en te horen tijdens haar indrukwekkende speech bij de Verenigde Naties. De liederen in de dienst pasten niet alleen goed bij het gekozen thema;  er waren door de cantorij zelfs enkele liederen uit India ingestudeerd, compleet met geluiden van gong en klankschaal. Dirigent Hans Timmermans zong een solo bij Psalm 72a.De gezamenlijke ZWO-commissies Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht hebben voor 2 jaar het Kerk in Actie project Cards “geadopteerd”: 2 jaar lang zetten ze dit project in de schijnwerpers en collecteren hiervoor. Cards is een project voor Dalitkinderen in India: kinderen uit deze bevolkingsgroep, feitelijk beschouwd als tweederangs burgers, kastelozen, krijgen ondersteuning door voor- en naschoolse opvang en huiswerkondersteuning en krijgen d.m.v. spel, theater en dans meer mogelijkheden zich te redden in de samenleving. Zo zijn de kinderen beter in staat een goede opleiding. De kinderen van de kindernevendienst deelden kaartjes uit aan de kerkgangers met de tekst: Wil je opstaan en mij volgen?, als ruggensteun voor de vastentijd.

Willy de Koning


laatste update.: