PGS

ZWO

printen

NIEUWE AMBTSDRAGERS BEVESTIGD

04-03-2016

Waar nieuwe ambtsdragers worden bevestigd; daar wordt ook afscheid genomen van scheidende ambtsdragers. Dat was het geval op zondag 17 januari in de Dienst van de bevestiging van Germ Visser, Yolanda Kragt en Joke van der Steen. Irene Pluim was voorganger.

Afscheid en een dankwoord was er voor Riet Coolsma, Gerben van Kranenburg, Bindert Vriesema en Lydia Zwierzanski. De bijbeltekst voor deze zondag was uit Johannes 1 : 35-52 over de roeping van de  discipelen. Met onder andere de roeping van Natanaël, die onder de vijgenboom zat. Voorop de liturgie prijkte een afbeelding van een vijgenboom. Vijgen waren er voor de nieuwkomers,  maar de mensen van wie afscheid werd genomen kregen een potje vijgenconfiture, immers: hun taak zit erop.  

Germ Visser wordt scriba, Yolanda Kragt wordt ouderling en Joke van der Steen was al diaken met een bijzondere opdracht, n.l vertegenwoordiging in de classis. Daar komt nu de taak als diaken voor de PGSG bij. Een andere taak laat Joke vallen, dat is de ZWO.
Het lijkt een ruilbeurs, want scheidend diaken Riet Coolsma neemt het werk van Joke bij de ZWO over.

 

Helaas kon Joke wegens ziekte niet aanwezig zijn bij deze dienst. De gemeente heeft haar wel de zegen toe gebeden. De andere twee nieuwe ambtsdragers werden zoals gebruikelijk in de kring mede-ambtsdragers bevestigd en gezegend. Kerkenraadsvoorzitter Sietse van de Sluis sprak hen bemoedigend toe. De scheidende ambtsdragers namen daarna weer hun plek in de gemeente in. Zij werden toegezongen met de woorden van lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn.

Natuurlijk hadden ook de kinderen een mooi cadeau gemaakt, een bril in de vorm van een voetstap.

Willy de Koning


laatste update.: