PGMBD

ZWO

printen

BLOEMSCHIKKINGEN VEERTIGDAGENTIJD

04-03-2016

Ik ga, zet een stap naar de ander

In de symbolische bloemschikkingen voor de zondagen in de veertigdagentijd en Pasen ligt de nadruk op de beweging van de ene mens naar de ander en daarmee naar de Ander, met God. Wie blijft zitten en de handen in de schoot legt, komt niet verder. De basis is een paars paneel met schoenen. Deze staan symbool voor het gaan op de weg van  leven. 


Zondag 14 februari. Eerste zondag van de veertigdagentijd.

De intense bede van Jezus tot God om de weg die voor hem ligt niet te hoeven gaan.  Er verschijnt een engel om hem kracht te geven. Het aanhoudend bidden neemt de doodsangst weg. Jezus komt in beweging en wendt zicht tot God in zijn nood. De leerlingen blijven zitten en vallen in slaap.

 

Zondag 21 februari. Tweede zondag van de veertigdagentijd.

Het is de liefde die de grond vormt van de mensen die de weg van Jezus willen volgen. De oproep om een stap verder te zetten dan de mensen die God niet als de grond van hun leven zien. De verdergaande liefde maakt het verschil. Deze liefde maakt sterk en tegelijk ook kwetsbaar.

 

Zondag 28 februari. Derde zondag van de veertigdagentijd..

Wie is Jezus zelf? Jezus is gevangen genomen en voor de hoge raad geleid. Ze vragen hem naar zijn identiteit om hun afkeer bevestigd te krijgen. Er wordt geen enkele stap richting Jezus gezet. Het onrecht lijkt te gaan zegevieren.

 

Zondag 6 maart. Vierde zondag van de veertigdagentijd.

De gelijkenis tussen de farizeeër en de tollenaar. De farizeeër is overtuigd van zijn gelijk en er is  geen ruimte voor iemand anders. Hij kan geen stap meer zetten. De tollenaar laat een andere kant zien en zoekt Gods aangezicht. Open voor verandering. Hij zet stappen richting Gods rechtvaardigheid.

 

 

 

 

 


Zondag 13 maart. Vijfde zondag van de veertigdagentijd.

Op Golgotha staan 3 kruizen. Twee misdadigers delen het lot van Jezus. Lucas beschrijft een kort gesprek tussen de drie. Eén misdadiger is spottend en cynisch. De ander neemt het op voor Jezus en spreekt zijn eigen schuld uit. Hij doet een stap naar Jezus toe. 

 

Zondag 20 maart. Zesde zondag van de veertigdagentijd. 

Jeruzalem, de stad van vrede,  is bijna bereikt. Jezus stuurt twee van zijn leerlingen erop uit om een veulen te halen. Jezus  huilt bij het zien van de stad. Er is intens verdriet omdat in de stad van de vrede, vrede ver te zoeken is.

 

Goede week.

Witte donderdag, 24 maart: We gedenken hoe Jezus’ de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. De nadruk ligt op het dienen: Zet een stap naar de ander.

Goede vrijdag, 25 maart: We staan stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Het licht lijkt te doven, maar de Liefde van God dooft nooit.

Stille zaterdag, 26 maart: In de schaduw van Jezus’ kruisdood. Voorzichtig breekt het licht van Pasen door.

 

Zondag 27 maart. Pasen

Twee leerlingen gaan vanuit Jeruzalem op weg. Onderweg komt er iemand naast hen lopen. Ze herkennen hem niet als Jezus. Hij legt hen de Schrift uit. Bij het breken van het brood is er de herkenning maar zij zien dan de Opgestane Heer niet meer. Wel is er de herinnering aan hoe hij met hen sprak. Zij komen opnieuw in beweging en gaan terug naar Jeruzalem.


laatste update.: