PGMBD

ZWO

printen

Indiase avond project Dali kinderen

09-03-2016

Op 9 maart organiseren de ZWO groepen van Geleen Beek een Indiase avond in de ontmoetingskerk in Geleen. Op het programma staan een Indiase maaltijd, muziek en informatie over het project. Met verhalen en beeldmateriaal hoort en ziet u wat er gedaan wordt om kinderen en hun familie een beter bestaan te geven.

De maaltijd begint om 17.45 u.

Dalits zijn kastenloze mensen die vaak in een uitzichtloze situatie moeten leven. De Indiase organisatie CARDS helpt al 35 jaar Dalit kinderen zich beter te ontwikkelen en zo uit hun achterstand situatie te komen. De ZWO-groepen van Geleen Beek Urmond én Sittard Grevenbicht steunen twee jaar lang dit CARDS project via kerk in Actie.

Wilt u mee-eten, meldt u zich dan vóór 2 maart aan bij
* Wim Hendriks (tel. 046-4755734, wpt_hendriks@hetnet.nl) of
* Joke van der Steen (tel. 046-4584618, vander_steen@zonnet.nl).

De kosten voor deze maaltijd bedragen € 5,-, en kunt u voldoen op de avond.
 U kunt ook na de maaltijd pas komen om 19.45 u. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.

Het programma ziet er als volgt:
* 17.45 ontvangst met om 18.00 Indiase maaltijd in de Herberg van de Ontmoetingskerk van Geleen, daarna koffie of thee drinken in de ontvangsthal.
* 19.45 ontvangst in de kerkzaal, met om 20.00 aanvang informatieve deel van de avond, verhalen en beeldmateriaal over het project “onderwijs voor Dalit kinderen.”


laatste update.: