PGS

ZWO

printen

Predikanten

Regelmatig besef ik hoe bijzonder mijn beroep als predikant is. 

Veel verschillende mensen kom ik tegen om mee samen te werken of om in vertrouwen pastoraal mee op te lopen. En in mijn rol als voorganger in de liturgie probeer ik taal van nu te geven aan teksten van toen. Ik hou daarin van het spreken in beelden, omdat die de letterlijke taal overstijgen en er daarmee ook ruimte overblijft voor de eigen ervaringen.

Ik ga niet uit van vaste antwoorden, of van één manier om gelovig mens te zijn. Wel van de gezamenlijke zoektocht en het opdiepen van perspectieven in het grote Verhaal.

In onze geloofsgemeenschap ervaar ik dat we elkaar de ruimte bieden. En ik hoop dat we dat blijven doen, om met elkaar te bouwen aan een kerk waarin allerlei mensen een plek kunnen vinden om inspiratie op te doen, op adem te komen en zich in hun eigenheid gekend en gedragen te weten door de Eeuwige.

 

Graag maak ik kennis en contact met u en jou.

Een hartelijke groet, ds Irene Pluim

 

 

 laatste update.:

FUNCTIONARISSEN / CONTACTPERSONEN
Predikant
Irene Pluim
Pier Prins