PGMBD

ZWO

printen

4. De Gereformeerde kerk in Sittard

De Afscheiding in 1834 en de Doleantie in 1886, de twee grote afscheidingsbewegingen in de 19de eeuw uit de Nederlands Hervormde kerk, die 1892 leidden tot het ontstaan van de Gereformeerde Kerken in Nederland, zijn aan Sittard voorbij gegaan en waarschijnlijk aan de hele provincie Limburg. Als in 1897 een zekere heer (later ds.) Dekker door de Gereformeerde kerk wordt aangesteld als evangelisatiewerker voor de provincie Limburg, treft hij in Venlo één gereformeerde vrouw aan.

Tot 1911 is er in Limburg geen enkele Gereformeerde Kerk. In dat jaar wordt de eerste "geïnstitueerd" in Venlo. Gereformeerden zijn vooral "import". Ze werken hier in dienst van de overheid (politie, douane) of bij de mijnen.


Een zelfstandige Gereformeerde Kerk wordt in Sittard "geïnstitueerd" op 2 mei 1956. Op die dag wordt ook de houten kerk in gebruik genomen, die tweedehands gekocht is in Hilversum. De totale bouwkosten bedroegen F 60.000 (in die tijd een heel groot bedrag!).

De eerste predikant ds. Rienks wordt aangesteld in 1957.

De houten kerk brandt af op 2 augustus 1963. Dankzij een initiatiefrijke predikant, een zeer actieve bouwcommissie en een verrassend grote respons van de gemeenteleden, van de bevolking in Sittard en verder uit het hele land op de vraag om financiële steun, kan al snel op dezelfde plaats een nieuwe kerk worden gebouwd.

Op 27 mei 1966 wordt de Johanneskerk in gebruik genomen.laatste update.: