PGMBD

ZWO

printen

Goed nieuws met betrekking tot vacatures

08-12-2013

KERKENRAAD

In Januari treden een aantal ambtsdragers af.
Gelukkig hebben we ook weer nieuwe mensen bereid gevonden een taak in de kerkenraad op zich te nemen.

De kerkenraad stelt voor om Sietse van der Sluis te bevestigen als voorzitter van de kerkenraad, hij zal Lianne van Oord opvolgen.

Irene van Gurp wordt ouderling in wijk Oost en zal de taak van Monica Bosman overnemen.

Dineke Vos is bereid diaken te worden en volgt daarmee Gerie Brandts op.

Bas van Dongen volgt de huidige interim voorzitter, Sietse van der Sluis, op in het College van Kerkrentmeesters.

VACATURES

Voor Pauline Vandehoek, ouderling in de wijk Grevenbicht, hebben we helaas nog geen opvolger gevonden. Pauline is op 1 December afgetreden.

En natuurlijk staat al een tijdje de vacature voor een jeugdouderling open.

COLLEGE van KERKRENTMEESTERS

Naast deze vacatures in de kerkenraad zijn er ook wisselingen in de ledenadministratie.
Rob van der Steen zal deze taak overnemen van Yvonne Kooyman.

Sommige van bovengenoemde namen waren al eerder vermeld in de Gaandeweg, maar zo bent u ook op de hoogte van het laatste nieuws.

Ieder die zich gedurende vele jaren ingezet heeft wil ik heel hartelijk bedanken en de nieuwelingen veel voldoening wensen bij het uitvoeren van hun taak.

Hartelijke groet, Lianne van Oord


laatste update.: