PGMBD

ZWO

printen

Actie van Amnesty International: IKSCHAAMMEDIEP

29-04-2013

Ieder jaar worden in Nederland duizenden vreemdelingen opgesloten.
Niet omdat ze iets strafbaars hebben gedaan, maar omdat ze wachten op uitzetting
of op behandeling van hun asielverzoek.

Amnesty voert de komende maanden campagne voor een humaner beleid.

Volgens de Nederlandse wet is het opsluiten van vreemdelingen alleen toegestaan als uiterst middel: Ultimum remedium, ofwel:
Als er een lichter alternatief is, moet dat voorrang krijgen boven detentie.

Er kunnen alternatieven worden aangewend, zoals het opleggen van meldplicht, het in beslag nemen van reisdocumenten en een garant- of borgstelling.

Amnesty deed in 2011 onderzoek naar de manieren waarop het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Australië alternatieven voor vreemdelingendetentie inzetten. Dit onderzoek bevat waardevolle lessen voor ons land.

De komende maanden zal er campagne gevoerd worden onder de naam

IKSCHAAMMEDIEP

Een voorbeeld van wat we kunnen doen is een groetenkaartje sturen naar mensen die in Nederland in detentie zitten. Dit zal ze ondersteunen. Amnesty geeft uw kaart mee aan vrijwilligers die vreemdelingen in de centra bezoeken.

Voorbeeldgroet:

Ik denk aan jullie.
Ik hoop dat de Nederlandse overheid snel zal inzien dat uw situatie aandacht verdient
en verbeterd moet worden.
Veel sterkte in deze nare tijd.

De adressering is:

  • Amnesty International
  • t.a.v. Servicecenter
  • Postbus 1968
  • 1000BZ Amsterdam

Meer weten:www.amnesty.nl/vreemdelingendetentie
Deze informatie heb ik o.a. gehaald uit het blad Amnesty in Actie


laatste update.: