PGMBD

ZWO

printen

UIT DE KERKENRAAD

29-01-2021

Als ik dit stukje schrijf, hebben we een bewogen week achter de rug. De avondklok is ingegaan en we mogen nog maar één bezoeker per dag ontvangen. Het volhouden van deze lockdown wordt steeds moeilijker. We missen zo het contact, het even bij elkaar op bezoek gaan. We missen de knuffel en de omhelzing. En in de kerk missen we het zingen, het samen stil zijn, elkaar weer even zien bij het koffiedrinken, elkaar ontmoeten in de gespreksgroep.

In de Bijbellezing vanochtend in de kerkdienst (die van 24 januari) hoorden we dat zo’n moeilijke periode in de Bijbel vaker voorkomt. Toen Samuel door God geroepen werd, was het ook een hele donkere tijd. Het volk Israël had zich van God afgekeerd. Er waren slechte leiders gekomen. “De Heer sprak in die tijd bijna nooit tegen iemand.” Het lijkt uitzichtloos. Maar in die moeilijke tijd ontstaat weer een nieuw begin. Samuel wordt geroepen en hij antwoordt: “Spreek Heer. Ik ben uw dienaar. Ik luister.”

Afgelopen week was er ook zo’n bewogen moment toen Amanda Gorman haar gedicht voordroeg bij de inauguratie van Joe Biden als president van de VS. In een verscheurd land, midden in de coronapandemie, schetste ze een bijbels visioen waarin ze eindigt met de woorden:

“Want er is altijd licht, als we maar dapper genoeg zijn om het te zien. Als we maar dapper genoeg zijn om het te zijn.”

Dit is een tijd, waarin we elkaar moeten vasthouden, er voor elkaar moeten zijn. Waarin we een lichtpuntje moeten zijn, waarin we zèlf met een heel klein gebaar iets voor iemand anders kunnen betekenen. Zijn wij dapper genoeg? Gelukkig, als we er oog voor hebben, zijn er overal lichtpuntjes: een klein groepje dat samen kaartjes schrijft om mensen te bemoedigen, het breicafé dat gewoon thuis verder gaat, een dominee of goede bekende die je opbelt, een toevallige ontmoeting bij de supermarkt.


In de kerkenraad – inmiddels aardig ervaren met Team meetings - denken we na over de toekomst van de kerk en over tijd na Corona. We hebben jaarplannen gemaakt. We zijn ontzettend blij dat de beroepingscommissie (onder aanvoering van Joop Joosen) aan de slag is gegaan met het proces om tot een nieuwe predikant te komen na het vertrek van Irene Pluim. Het is heel erg fijn dat er inmiddels zowel vanuit de Ontmoetingskerk als de Johanneskerk iedere zondag diensten kunnen worden uitgezonden. Fantastisch dat er een technisch team is geformeerd om deze uitzendingen te ondersteunen. Met dank aan Wil Wessels zijn alle open preekplekken (door het vertrek van Irene Pluim) met gastpredikanten ingevuld. Agnes Hana is in Sittard aan het werk gegaan. Diaconie en Pastoraat ontmoeten elkaar nog en denken na over nieuwe vormen. De ledenadministratie van beide gemeenten is inmiddels in elkaar geschoven en de digitale actie Kerkbalans loopt. Iedere maand verschijnt dit prachtig vormgegeven kerkblad. Onze nieuwe website (https://www.pgmbd.nl/) ziet er steeds mooier uit. Iedere week worden op twee adressen bloemen bezorgd.

Wat gebeurt er eigenlijk nog veel!

Op de agenda van afgelopen kerkenraadsvergadering stond ook een agendapunt over de opvolging van aftredende kerkenraadsleden. Einde van dit jaar zijn er nogal wat die gaan stoppen. Elders in dit blad vindt u hier wat meer over. Kent u mensen die geschikt zouden zijn een taak in de kerkenraad op zich te nemen?

En uzelf, hebt ú ideeën over wat u verder nog zelf in de kerk zou kunnen doen? In deze tijd en in de nabije toekomst hebben we nieuwe, creatieve en enthousiaste ideeën nodig. Hoe zou het anders kunnen? Het is helemaal niet nodig te wachten tot u ergens voor gevraagd wordt, maar u kunt zèlf samen met anderen iets nieuws proberen op te zetten. Iets waar u zelf ook enthousiast van wordt. Hoe komt onze kerk sterker uit deze crisis?

We worden gevraagd in deze donkere tijd een licht voor elkaar te zijn. Dat vinden we niet altijd makkelijk. Maar we worden daarbij bemoedigd door de woorden (die ook deze ochtend in de kerkdienst klonken): “Jezus zei: Ik ben het licht voor de wereld. Als je mij volgt, leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het licht dat leven geeft.” (Joh. 8:12)

Namens de kerkenraad, Marnix van Gurp


laatste update.: