PGMBD

ZWO

printen

GIFTEN AAN KERK IN ACTIE

31-10-2020

De diaconie houdt regelmatig collectes voor projecten van Kerk in Actie en veel mensen maken persoonlijk giften over naar Kerk in Actie. Daar worden wel eens vragen over gesteld: hoe zit dat nou precies, waar komt dat geld terecht? Als er bijvoorbeeld voor een project in Rwanda wordt gecollecteerd, gaat het geld daar ook werkelijk heen, of komt het "op de grote hoop"? Dat willen we graag uitleggen, om duidelijkheid te scheppen.

Kerk in Actie steunt talloze projecten in binnen- en buitenland. Elk jaar wordt afgesproken welk bedrag een project krijgt. Dat is belangrijk voor de organisaties waar het geld naar toe gaat, dan weten ze wat ze te besteden hebben. Dan worden er vervolgens door het jaar heen landelijke collectes in de kerken gehouden. Voor elke collecte wordt benoemd waarvoor er gecollecteerd wordt. Die collectes worden dan door de plaatselijke diaconieën doorgezonden naar Kerk in Actie.
Soms doen er veel kerken mee aan deze landelijke collectes, soms wat minder. Onze diaconie doet aan veel Kerk in Actie collectes mee, maar niet aan alle omdat we ook nog een heleboel andere diaconale doelen willen steunen. We proberen dat zo goed mogelijk te verdelen door het jaar heen.
Bij Kerk in Actie wordt dan gekeken hoeveel geld er binnenkomt voor het project. En als het bedrag voor dat project gehaald is, gaat de rest van het ontvangen geld naar een ander project waar nog niet zoveel voor binnen is gekomen. Zo werkt Kerk in Actie eraan om overal waar dat nodig is voldoende geld te geven.


Het werkt een beetje anders als de diaconie een project van Kerk in Actie voor langere tijd steunt; dan wordt er afgesproken dat we een bepaald bedrag per jaar , bijvoorbeeld € 1000,- voor dat project overmaken. Daarvoor collecteren we dan, en zo nodig vult de diaconie het bedrag aan.
Hier is het dus wel zo dat het geld speciaal naar dat project gaat. 
En dan zijn er nog de noodcollectes: Kerk in Actie reageert dan op een actuele situatie in de wereld, zoals in september bij de grote ontploffing in Beiroet. Daarvoor wordt dan een extra collecte georganiseerd en wordt aan de plaatselijke gemeente gevraagd om daaraan mee te doen, zodat er voldoende middelen komen om hulp te bieden in zo’n rampengebied.

Namens de diaconie, 

Joke van der Steen


laatste update.: