PGS

ZWO

printen

COLLECTE KERK IN ACTIE: Als kerk naar de mensen toe (missionair, 40 dagentijd)

27-02-2020

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Collecteer mee, of collecteer voor een pioniersplek in uw eigen omgeving. Op zondag 8 maart collecteren we voor dit project.

Collecte Kerk in Actie: Noodhulp vanwege overstromingen in Zuid-Soedan (40 dagentijd)
Onze kerk in actie voor veiligheid en vrede in Zuid-Soedan
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich samen met Kerk in Actie in om hulp te bieden aan mensen in die in gevaar zijn door natuurrampen of oorlogsgeweld, zoals in Zuid-Soedan.
Na twintig jaar oorlog vierde Zuid-Soedan in 2011 haar onafhankelijkheid. Anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw los. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. In het noorden verblijven veel vrouwen en kinderen in vluchtelingenkampen. De Lutherse Wereldfede-ratie zet hier speciale centra op voor kinderen, waar ze les krijgen, veilig kunnen spelen en trauma’s leren verwerken. Nile Hope bouwt waterput-ten en wc’s voor 11.000 mensen. Ze leren mensen hoe ze die moeten onderhouden en gebruiken.Vrouwen staan er vaak alleen voor met hun gezin. Faith Line Ministries traint vrouwen en jongeren om een eigen inkomen te verdienen, bijvoorbeeld met zeep maken, zeefdrukken, als imker of naaister. Ook leren ze hoe ze meer voedsel kunnen verbouwen in dit droge land.
Veel vrouwen en jongeren willen zich graag inzetten voor vrede en democratie in hun land. Omdat ze nooit geleerd hebben hoe ze dat moeten aanpakken, krijgen ze daar voorlichting over. De mensen in Zuid-Soedan snakken naar vrede. Wilt u hen daarbij steunen?
● Voor 30 euro leert iemand een waterput onderhouden
● Een gemeenschappelijk toilet kost 700 euro
● De reparatie van een waterput kost 1.000 euro
De Lutherse Wereldfederatie, Nile Hope en Faith Line Ministries zijn partners van Kerk in Actie, waar onze kerk zich voor inzet. Op zondag 15 maart collecteren we voor dit project.
 
Collecte Kerk in Actie: Nederland: vakanties met aandacht (diaconaat, 40 dagentijd)
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Sta op en doe mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden. Op zondag 22 maart collecteren we voor dit project.
 
 
 

 Collecte Kerk in Actie: Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana (40 dagentijd)
Ghanese straatmeisjes staan op uit armoede en leren een vak.
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken.
Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar zij nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg.
Door uw bijdrage aan de collecte in onze kerk kunnen meer straatmeisjes in Accra de kans krijgen om in tien maanden een vak te leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Ze worden nog minstens twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf tot een succes te maken.
● Een maand lang eten voor één meisje kost 40 euro
● Materiaal voor een vaktraining kost 55 euro
● Een meisje een jaar lang begeleiden kost 70 euro
Op zondag 29 maart collecteren we voor dit project.
 

Collecte Diaconie voor JOP:  Jongeren doorleven het paasverhaal
Jongeren doorleven het paasverhaal Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Op zondag 5 april kunt u uw gaven geven voor dit project. Hartelijk dank!laatste update.: