PGMBD

ZWO

printen

Feestelijke kennismaking tussen gemeenteleden van Sittard en Geleen

11-11-2012

In de voorzomer van dit jaar heeft onder leiding van Nelleke de Kruik in één van de zalen van de "Ontmoetingskerk" een kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden voor de kerkeraadsleden uit Sittard met hun collega's uit Geleen. Iedereen was naderhand positief over die kennismakingsronde.

Na de eerste besprekingen van de werkgroep "Samen? Verder" was dit daarop een logisch vervolg.

Ook het grotere aantal gezamenlijke diensten in de zomer, afwisselend in Sittard en Geleen, werd door de bezoekers als zeer positief ervaren, zo kon je in de kerkelijke wandelgangen beluisteren.

Een officiële kennismakingsdienst voor de gemeenteleden is er echter nog steeds niet geweest. Daar wil de werkgroep "Samen? Verder" nu verandering in brengen. Ze heeft daarover al een avondje gebrainstormd en het resultaat daarvan is, dat dit kennismakingsfeestje weer begint met een gezamenlijke kerkdienst, en wel op

ZONDAG 11 NOVEMBER in de ONTMOETINGSKERK, TE GELEEN. 

Na de dienst is er dan zoals gebruikelijk koffiedrinken, maar niet te lang, want de bedoeling is dat iedereen daarna aan een spellencircuit mee gaat doen. In kleine groepen ( bij voorkeur van mensen die elkaar niet of amper kennen), kan jong en oud hieraan meedoen.

Dit spellencircuit wordt als volgt omschreven:

"Een reis naar onbekende verten":

een spel waar jong en oud aan mee kan doen. Waar beweging in zit, maar waar mensen ook gewoon in kunnen meelopen zonder al te veel inspanning. Een spel waarin we elkaar leren kennen. Serieus en gezellig, met een denkrimpel en een lach.

Het samenzijn wordt dan besloten met een lunch voor iedereen. Om de dienst zo feestelijk mogelijk te maken, zouden mensen die een muziekinstrument bespelen, zich kunnen opgeven om mee te musiceren in de dienst.

De laatste jaren wordt in Sittard omstreeks Hervormingsdag een wedstrijd "appeltaarten bakken" gehouden, waarvan het resultaat na kerktijd "beproefd" wordt. We willen de traditie deze zondag weer nieuw leven inblazen. Taartenbakkers mogen zich in grote getale hiervoor opgeven bij Gerdien Zwartkruis, tel. 046-4582735, of email: gerdienzw@gmail.com zodat er bij de koffie wat te snoepen valt.

Voor de lunch willen we voor het gemak graag, dat iedereen zijn eigen brood meeneemt. De kerk zorgt dan voor soep en drinken. Na de lunch kan degene die naar huis wil, zijns weegs gaan. Wie nog wat wil napraten, heeft daar natuurlijk ook de mogelijkheid voor. We hopen dat de Ontmoetingskerk die dag te klein zal zijn voor alle mensen, die van hun belangstelling blijk komen geven. Dus graag tot ziens op de 11e november!

Namens de werkgroep : Anno A. Braaksma.


laatste update.: