PGMBD

ZWO

printen

EEN NIEUW BEGIN

20-02-2019

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. We leven toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus" liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen.

In deze 40dagentijd zetten we ons in om nieuwe hoop te bieden aan ex-gedetineerden, kind slaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en pioniersplekken in Nederland.
Kerk in Actie vindt onderwijs belangrijk. Zowel onderwijs op geloofsgebied als onderwijs op vakgebied. Zo leren mensen wie ze werkelijk zijn, en leren ze hun talenten inzetten om voor eigen inkomsten te zorgen.
In elf Exodushuizen in Nederland kunnen mensen na hun detentie verblijven om zo de draad van het gewone leven in de samenleving weer op kunnen pakken.
Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen.
Exodus onderscheidt zich door een structurele aanpak. Alle aspecten van het leven van (ex)gedetineerden komen aan bod. In Exodustermen zijn dat de vier ‘sleutels’: wonen, werken, relaties en zingeving. Verder boekt Exodus goede resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak.
De collecte voor dit project vindt plaats op zondag 17 maart.
 
 

Collecte 31 maart
Pionieren rond zingevingsvraagstukken
In heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn. De initiatiefnemers daarvan zoeken actief naar manieren om het Evangelie te delen met mensen in hun directe omgeving. Zo is in een vergrijzende wijk in Rotterdam een christelijke multiculturele gemeenschap gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals een kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop, op zondag komt men bij elkaar voor Bijbelstudie of een viering. Op andere plekken in Nederland ontstaan Kliederkerken waar kinderen samen met hun ouders of grootouders op creatieve manieren aan de slag gaan met Bijbelverhalen.
De Protestantse Kerk steunt deze nieuwe pioniersplekken, waar mensen
de waarde van het christelijk geloof en de kerk kunnen ontdekken.

Iet den Boer

laatste update.: