PGS

ZWO

printen

DS. MARCO LUIJK WORDT CLASSIS-PREDIKANT VAN DE CLASSIS NOORD-BRABANT/LIMBURG

03-07-2018

De Classicale Vergadering van de classis Noord-Brabant - Limburg heeft in haar vergadering op 16 mei dominee Marco Luijk beroepen tot classis-predikant. Classis-predikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk. Deze functie is gecreëerd in het kader van het proces Kerk 2025 en is bedoeld om de regionale samenhang tussen gemeenten te vergroten.

Verbindend werkzaam zijn

Het is een eer en een genoegen voor Marco Luijk de kerk in deze nieuwe functie te mogen dienen. Onderlinge verbinding en een aansprekende boodschap naar buiten is wat hem voor ogen staat. Voortbouwen op wat er al is. “Als visitator heb ik met enorm veel plezier gemeenten bezocht en was ik telkens onder de indruk van de trouw waarmee mensen in de kerk aan het werk zijn. Het heeft te maken met het geheim van de gemeente van Jezus Christus; de kerk als plek van tradities en verbinding en als geschenk en vindplaats van God.”

 “Ik besef goed dat elan vandaag nodig is in de kerk, dat nieuwe initiatieven ontplooid en gesteund moeten worden, en dat wat goed gaat, ook gekoesterd moet worden.” De nieuwe classispredikant hoopt mensen te inspireren, en samen met hen op een creatieve wijze te zoeken naar de bronnen in het evangelie en in mensen zelf, te enthousiasmeren, te troosten en te bemoedigen.

“Ik denk dat gemeenten en predikanten veel voor elkaar kunnen betekenen, en dat er in de ontmoeting en samenwerking veel te halen is.” “Ik ga graag aan de slag in Limburg en Noord-Brabant omdat ik van de gemoedelijkheid en de gastvrijheid in deze provincies houd en omdat ik met mijn sterk oecumenische inslag en communicatieve vaardigheden verwacht er aan bij te dragen om de protestantse gemeenten op de kaart te zetten en/of te houden.”


Werkervaring

Marco Luijk is momenteel predikant met een bijzondere opdracht voor de tbs-instelling de Pompestichting. Hiernaast is hij als geestelijk verzorger lid van het kernteam geestelijk verzorgers voor de Nationale Politie en bezig met de opbouw van geestelijke verzorging bij deze organisatie.

Van 1993 tot eind 2017 was hij werkzaam als predikant in achtereenvolgens Boxmeer-Vierlingsbeek, Uitgeest-Akersloot, Oegstgeest en Wijchen-Leur en Batenburg. Luijk studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is afgestudeerd in geschiedenis van het Christendom in de moderne tijd, Ethiek en Vormingswerk.

Naast zijn predikantschap bekleedde Luijk meerdere bestuurlijke functies: kerkvisitator Gelderland, lid redactie theologisch tijdschrift Michsjol, voorzitter classis Edam-Zaandam, lid ACV Noord-Holland, voorzitter missieprocuur Abdij van Berne Solidair met India, lid bestuur van Bond van Nederlandse Predikanten.

Wat doet een classis-predikant?

De classis-predikant is het gezicht van de Protestantse Kerk in zijn of haar regio. Hij of zij bevordert onder meer de ontmoeting van de gemeenten. De classis-predikant signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft, wat hen belemmert en verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun roeping.

Wat is het vervolgproces?

Als Marco Luijk het beroep aanvaardt, zal hij per 1 september beginnen in zijn nieuwe functie.

Eventuele bezwaren tegen het besluit van de classicale vergadering tot benoeming en beroeping van de classispredikant (en/of een verzoek tot revisie van dat besluit)  moeten binnen dertig dagen worden ingediend bij het classicale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen. De bezwaarprocedure die geldt voor de predikant voor gewone werkzaamheden volgens ord. 3-4-10 en 11 is hier niet van toepassing want het gaat om een predikant in algemene dienst. Een bezwaar heeft geen schorsende werking op het besluit, tenzij de voorzitter van het college op verzoek van de bezwaarde of ambtshalve hiertoe besluit (ord. 12-3).


laatste update.: