PGS

ZWO

printen

Euregionale Oecumenische Conferentie 2012

25-04-2012

Oud en Jong – naast elkaar of met elkaar? Pastorale Perspectieven

Oud en jong – naast elkaar of met elkaar

Thema van het Europese Parlement voor het jaar 2012 is: "Actieve ouderen en solidariteit tussen de generaties". Dit thema wordt meer en meer erkend als de opdracht voor de kerk en haar gemeenten/parochies.

Het is een algemeen maatschappelijk fenomeen: het begrip van de generaties voor elkaar neemt af. Families die met meerdere generaties in één huis samenwonen of nauwe contacten onderhouden zijn een uitzondering. Ouderen voelen zich alleen gelaten en niet gerespecteerd, jongeren vrezen, door de kosten voor de ouderen, benadeeld te worden.

Volgens het ideaalbeeld van gemeenten/parochies horen zij open te zijn voor allen, een thuis te bieden aan elke generatie.

Wat kunnen kerken en gemeenten/parochies doen om de samenhang tussen de generaties te bevorderen? Welke geslaagde voorbeelden zijn er, waarvan we kunnen leren?

De studiedag zal analyses aanbieden, maar ook pastorale perspectieven en impulsen voor de eigen praktijk.

Prof. Dr. Andreas Wittrahm, Diözesancaritasverband Aachen

Dr. Nol Reverda, socioloog; lector sociale integratie en bevolkingsafname aan de Hogeschool Zuyd Maastricht

Jessica Weigand, Project van Caritas Aachen „JutE – Jugend trifft Erfahrung“ (Jeugd ontmoet ervaring)

Nelleke de Kruik, Adviseur bij ‘t PGCJ - Centrum voor levensbeschouwelijk jeugd- en jongerenwerk in Limburg (NL)

Gunhild Großmann, Evangelisch initiatief „Engagiert Älter Werden“, Aachen

Niko Raaphorst, Werkgroep Ouderenpastoraat Venlo

Medewerker van Le Balloir, meergeneratiehuis Luik

Programma

09.30 Ontvangst met koffie

10.00 Begroeting

10.15 „Du sollst Vater und Mutter ehren…“ Mögliche und unmögliche Begegnungen der Generationen in der Gemeinde Prof. Dr. Andreas Wittrahm, Diözesancaritasverband Aachen
Referaat in Duits met Nederlandse hand-out

11.15 Koffiepauze

11.30 Over krimp en vergrijzing; jong en oud in een nieuwe context
(Schrumpfung und Überalterung; Jung und Alt in neuem Kontext)
Dr. Nol Reverda, Hogeschool Zuyd Heerlen-Maastricht
Referaat in Nederlands met Duitse hand-out

12.30 Warme middagmaaltijd

14.00 Ervaringen uit de praktijk
Werkgroepen met koffiepauze om 15.15 uur;
na elkaar kan aan 2 werkgroepen worden deelgenomen.
1. Jessica Weigand, Aken, Nelleke de Kruik, Nederl. Limburg
2. Gunhild Großmann, Aken, Niko Raaphorst, Venlo
3. „Le Balloir“, Lüttich

16.30 Oecumenische bezinning

17.00 Einde conferentie

Aanmelden

Deelnemersbijdrage (bij aanvang conferentie te voldoen)
Incl. warme maaltijd en koffie € 25,00
Studenten € 20,00

Conferentielocatie:
Klooster Wittem,
Wittemer Allee 32,
NL-6286 AB Wittem
http://www.redemptoristen.nl/lay-out/wittem/index.html

Aanmelden tot 16 april 2012
Na aanmelding ontvangt u een aanmeldingsbevestiging
Deelnemende organisaties:

  • Bisschoppelijk gedelegeerden voor de Oecumene van de Bisdommen Aken en Roermond
  • Vicaris van het Duitstalig Gebied van het Bisdom Luik
  • Kirchenkreis Aken Evangelische Kerk in het Rijnland
  • Classis Limburg, Protestantse Kerk in Nederland
  • Caritasverband voor het Bisdom Aken
  • Dienst Kerk en Samenleving Bisdom Roermond

Informatie en aanmelding
Telefoon 0031 43 3624240
e-mail dehaan-verduyn@freeler.nl


laatste update.: