PGS

ZWO

printen

VOLTOOID LEVEN – EEN ONVOLTOOIDE DISCUSSIE - THEMA VAN DE DIENST OP 11 MAART IN DE JOHANNESKERK

11-03-2018

Al vele jaren is er volop discussie over het onderwerp "Voltooid Leven". De politiek worstelt al geruime tijd met dit thema. Er gaat vrijwel geen week voorbij of in de media wordt er aandacht aan besteed. Ook vanuit de kerken denken en praten we mee over een thema waarin het gaat over de grote levensvragen. Op zondag 11 maart werd er in de dienst in de Johanneskerk nagedacht over de vragen van leven en dood. Vragen die volop raken aan het onderwerp als "Voltooid Leven".

Hoor  mij God
als ik tot U roep
U ziet mijn verdriet
U kent de vragen
die mijn gedachten vervullen
U weet hoe ik opzie
tegen de dag van morgen
Versterk in mij het geloof
dat ik mijn weg niet alleen  ga
Troost mij met uw aanwezigheid
nu en in alle dagen die komen
Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven,
waar zorgen ons klein maken
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet verlopen in de angst.
  
Als leven pijnlijk wordt,
het broze lichaam vervalt
laat er een omarming blijven
die ons draagt.
Laten er mensen zijn
die ons vasthouden;
doe zelf uw Naam eer aan
en laat U vinden
als wij U zoeken.
Deze twee gebeden klonken in de dienst  over  ‘Voltooid leven’. In het eerste gebed klinkt de wanhoop door van iemand die niet meer weet hoe het verder moet met het leven.
Met de voorbereidingsgroep hebben we (Wilma Thijs, Inge Streekstra, Bep Wijmenga, Bart Wauben, Pier Prins en ik) intensief van gedachten gewisseld over dit thema. Over de grote vragen van leven en dood, wat dat met je doet en hoe je daar mee omgaat. En over het levenseinde, al dan niet gewenst en wat je daaronder verstaat: voltooid leven.
Ieder staat daar heel persoonlijk in, dat heeft te maken met de levensfase waar je in zit, met je gezondheid, je persoonlijke omstandigheden. En ook met je geloofsleven.
 

Pier Prins hield een inleiding waarin hij redenen benoemde waarom oudere mensen vinden dat hun leven voltooid is:
- Grote eenzaamheid
- Het pijnlijke gevoel er niet meer toe te doen
- Verlies van eigenheid
- Geestelijke en lichamelijke vermoeidheid van het leven
- Een innerlijke afkeer van gevreesde afhankelijkheid
Daarna deelden drie mensen uit de voorbereidingsgroep hun gedachten met de kerkgangers.
In de overweging van Pier stond het verhaal van de profeet Elia centraal (1 kon. 19:1-8). De profeet worstelt daarin ook met het gevoel overbodig te zijn en geeft aan te willen sterven. Elia wordt geholpen door een engel.
Dan kom ik terug op het tweede gebed. Dat verwoordt ook de reacties, die gedeeld werden in de persoonlijke verhalen en de overweging: dat we blijven praten over  dit thema én naar elkaar blijven omzien. Voltooid leven – een onvoltooide discussie dus.
Naar aanleiding van de reacties op deze dienst, zijn de teksten op de site gezet. Ze zijn alleen te lezen als u bent ingelogd. Als u niet in die gelegenheid bent en de teksten nog eens wilt lezen, mag u dat aan mij doorgeven.
 
Christel Prins

laatste update.: