PGS

ZWO

printen

KERKDIENST OVER VOLTOOID LEVEN OP ZONDAG 11 MAART IN DE JOHANNESKERK

11-03-2018

Al vele jaren is er volop discussie over het onderwerp "Voltooid Leven". De politiek worstelt al geruime tijd met dit thema. Er gaat vrijwel geen week voorbij of in de media wordt er aandacht aan besteed. Ook vanuit de kerken willen we graag meedenken en praten over een thema waarin het gaat over de grote levensvragen.

In het vraagstuk van “Voltooid Leven” draait het om (veelal oudere) mensen, die nog (redelijk) gezond en helder van geest zijn. Desondanks geven deze mensen aan niet langer te willen leven. Want ze vinden dat ze klaar zijn met het leven en dat voor hen het leven geen zin meer heeft. Zij zouden in hun situatie hun leven op waardige wijze wensen te beëindigen met hulp van anderen. Het zijn vaak eenzame mensen, die het gevoel hebben dat ze geen nut meer hebben. Ze hebben geen hoop meer en zijn bang dat ze als last worden beschouwd door hun naaste familie en andere dierbaren.

Hulp bij het beëindigen van het leven van anderen is strafbaar. Er zijn politici en maatschappelijk groeperingen die steeds vaker pleiten voor wetgeving waardoor de strafbaarheid verdwijnt. Maar moet zo’n wet er komen? Daarover zijn de meningen zeer verdeeld.

In de kerk volgen we in deze periode de Veertig-dagen-tijd. Een tijd van bezinning en nadenken over de vragen van leven en dood. Vragen die  volop raken aan het onderwerp als “Voltooid Leven”.

Deze kerkdienst is voorbereid door een groepje gemeenteleden. In aanloop naar deze kerkdienst hebben we ons intensief beziggehouden met dit moeilijke maar ook belangrijke thema. Met vragen als: wanneer is leven voltooid? En welke gedachten gaan schuil achter de doodswens? Onze gedachten willen we graag met u delen. Dat kan in de kerkdienst op zondag 11 maart in de Johanneskerk om 10.00 uur. In deze dienst maken we gebruik van de beamer.
 
Van harte welkom!
Wilma Thijs, Inge Streekstra, René Koolwijk, Bart Wauben, Bep Wijmenga, Christel Prins en Pier Prins


laatste update.: