PGMBD

ZWO

printen

IETS VOOR U? NOTARIEEL SCHENKEN AAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE SITTARD-GREVENBICHT

21-01-2012

Sinds 2009 is het mogelijk om notarieel te schenken aan de plaatselijke Protestantse Gemeente en/of diaconie via een notariële akte die door de PKN wordt geregeld én waarvan de kosten door de PKN worden betaald.
U kunt uw normale vrijwillige bijdrage van de jaarlijkse Aktie Kerkbalans ook in de vorm van een schenking betalen.

Het voordeel van notarieel schenken is dat u de gift dan volledig mag aftrekken bij de belastingaangifte. Er is dan dus geen drempelbedrag meer en dat levert vaak een grotere belastingteruggaaf op. Het verschil zou u aan de kerk kunnen laten toekomen zonder dat u dat zelf meer kost.

Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan deze mogelijkheid:

  • De notariële akte is tenminste 5 jaar geldig. Dit is een wettelijke eis. U verbindt zich dus voor een periode van 5 jaar tot het geven van een vast bedrag per jaar.
  • Naast de gift aan de plaatselijke gemeente en/of diaconie doet u tenminste een gift van €100,= per jaar aan Kerk in Actie / PKN

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/schenken of neem contact op met de penningmeester Bert Bosman via penningmeester@pgs-g.nl.


laatste update.: