PGMBD

ZWO

printen

Worstelen met een tekst. Worstelen met God. Worstelen met een rabbijn

01-09-2017

Drie keer worstelen? Jawel. In het Eindhovense Leerhuis gebeurt het. En het mooie is, dat je er geen blauw oog bij oploopt. Je wordt er wel wijzer van.

In het Eindhovense Leerhuis lezen we teksten uit TeNaCH, het Eerste Testament van de Bijbel.

Daarnaast lezen we de Psalmen.

Het geestelijk erfgoed van de Psalmen is te beschouwen als het equivalent van de verhalende en normatieve tradities in de Tora van Mozes. “Zoals Mozes de vijf boeken van de Tora aan Israël heeft geschonken, zo gaf David de vijf boeken van de Psalmen aan Israël.” [Midrasj Tehiliem 1: 2]

In de Psalmen ontmoeten we aanbidding en worsteling. Psalmen kloppen mee met de hartslag van het leven. Psalmen reciterend zitten vrome oude mannen bij de graven van de aartsvaders in Hebron, zitten vrouwen biddend bij het graf van Rachel in Bethlehem en staan mannen en vrouwen bij de Westelijke Muur in Jeruzalem.

Het is net als met de roerselen van het hart: de bestudering van de Psalmen kent geen einde. Altijd weer gaat het om de emotionele en spirituele inhoud, de worsteling en de dilemma’s van gelovige mensen, om hun vragen en hun frustraties en ook om de troost die de Psalmen kunnen bieden.

Om de Joodse oorsprong en de weg van de traditie te leren volgen hebben wij al jarenlang Rabbijn dr. Tzvi Marx als leerhuis docent. Hij leert het Joodse perspectief te volgen in de teksten uit TeNaCH.

De Werkgroep Kerk en Israël van de Protestantse Kerk in Nederland, regio Noord-Brabant en Limburg, organiseert ook komend seizoen, najaar 2017 - voorjaar 2018, dit leerhuis voor predikanten, pastores en andere geïnteresseerden. We beginnen aan het twintigste seizoen. Wat wij leren en bespreken heeft ons er in de afgelopen jaren steeds toe gebracht om te trachten de eigen ervaringen vanuit pastoraat en gemeenteopbouw te verbinden met de teksten vanuit de Joodse traditie en hedendaagse realiteit.

De teksten die we lezen, leren en bespreken, waar we soms ook mee worstelen, worden ons aangereikt door het oecumenisch leesrooster van de Raad van kerken. We wijken daarvan af als de teksten al te snel weer terugkomen op het rooster. Verder willen wij dit jaar naast deze teksten ook lezen en leren uit de Psalmen; we kiezen daarvoor de Psalm van de zondag, passend bij de lezing van die zondag.

Voor meer informatie: Douwe Wielenga, Hofmeierstraat 8, 5663 CK  Geldrop. Tel: 040.28.63.009. E: dkwielenga@onsbrabantnet.nl


laatste update.: