PGMBD

ZWO

printen

1517 - 2017 500 JAAR REFORMATIE DEEL II ALS EEN LOPEND VUUR IN LIMBURG

13-11-2016

Voor de zomervakantie hebt u al iets kunnen lezen over de herdenking en viering van 500 jaar Reformatie. De Protestantse Kerk organiseert de estafette "als een lopend vuur" in 12 etappes door ons land. Limburg is de eerste halteplaats. De landelijke startbijeenkomst is maandagmiddag 31 oktober 2016 in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam en daar krijgt Limburg het stokje aangereikt.

Zondagmiddag 13 november 2016 staan wij in Limburg stil bij 500 jaar Reformatie en we doen dat in de Minderbroederskerk en het ernaast gelegen Ontmoetingscentrum aan de Minderbroederssingel 15Fin Roermond.
 
In het kader van ons thema: “Sola Scriptura / De Bijbel lees dat boek” hebben wij predikant en theatermaker Ferdinand Borger gevraagd op creatieve wijze om te gaan met de geschiedenis van 500 jaar Reformatie en wat dat vandaag nog voor ons betekent.
 
 “De Reformatie die Luther in gang zette kan in veel opzichten een revolutie worden genoemd. Hij gaf de kerkleden een directe toegang tot het lezen van de Bijbel en onttroonde daarmee de kerkvorsten. Voortaan zou iedereen zelf de Schrift kunnen interpreteren. Luther legde daarbij de macht bij het ‘gewone volk’, en startte in zekere zin een vorm van democratie die door Calvijn later nog radicaler zou worden uitgewerkt in de vormgeving van zijn kerkmodel. Het kende echter ook een keerzijde: ieder gelovige kon op eigen wijze de Schrift interpreteren, iedere ketter kreeg zijn letter.
 

In de voorstelling Solo Scriptura gaat Ferdinand Borger op onderzoek wat de gevolgen van deze individuele toegang tot de Schrift zijn geweest voor onze culturele en religieuze geschiedenis. In hoeverre heeft de Reformatie bijgedragen aan het hedendaags individualisme? Is er met de nadruk op de persoonlijke omgang met de Schrift, waarbij de traditie van weinig waarde meer was, met het badwater ook een kind weggegooid?
 
Ferdinand begint zijn zoektocht bij zijn grootouders, waar hij als kind een typische protestantse spiritualiteit aantreft. Vervolgens stelt hij zich de vraag waar deze vandaan komt. Hij onderzoekt Luther en Calvijn, met wie hij het liefst weer in gesprek zou treden, om zich tot slot de vraag te stellen: Als er nu een Reformatie zou moeten plaatsvinden. Hoe zou die er dan uitzien? En wat zou de plek van het individu daarin zijn?
 
De verschillende fragmenten uit de voorstelling worden afgewisseld met zang en orgelspel, waarin de echo van de Reformatie doorklinkt en zich aanpast aan de verschillende tijden.”
 
Ferdinand Borger is geen onbekende in Limburg. Hij is predikant geweest in Sittard en jaren voorzitter van onze classis. Hij volgde toen de toneelacademie in Maastricht en heeft in veel gemeenten al eens een optreden verzorgd.
 
De activiteiten zijn verdeeld over de Minderbroederskerk en het Ontmoetingscentrum.
 
Om 14.00 uur gaan de deuren open en kunt u in beide ruimten terecht, terwijl er ook koffie en thee is.

laatste update.: