PGMBD

ZWO

printen

Samenvatting jaarrekening 2014 van de DIACONIE van de Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht

21-10-2015

Baten

81 Rentebaten en dividenten  1.086
83 Bijdragen levend geld  13.323 
84  Doorzend coll./bijdragen    7.644
     

Lasten

45 Verplichtingen/bijdragen  1.163
47  Kosten beheer/adm.   229
48 Rentelasten/bankkosten   342
50 Diaconaal werk plaatselijk 12.323
51  Diaconaal werk landelijk 9.422
52 Diaconaal werk wereldwijd 10.089

laatste update.: