PGMBD

ZWO

printen

Gaandeweg

Gaandeweg is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Sittard - Grevenbicht.

Het is het medium waarin het kerkelijk leven zich weerspiegelt.

Dit betekent dat zowel de plaatselijke activiteiten als die van regionaal en landelijk niveau in het kerkblad kunnen worden opgenomen.

Gaandeweg verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van ca. 500 exemplaren, en is in eerste instantie bestemd voor de leden van de gemeente.

Daarnaast dient het blad als 'visitekaartje' van de kerk.

Gaandeweg heeft de volgende doelstellingen:

  • bijdragen aan een beter inzicht van de gemeenteleden in het kerkelijk gebeuren, zowel binnen de eigen gemeente als regionaal en landelijk;
  • constructieve dialoog aangaan met leden van de gemeente;
  • versterken van de onderlinge band;
  • verstrekken van informatie die het algemeen belang dient.

Bij dit alles neemt de redactie de journalistieke beginselen van onafhankelijkheid in commentaren, selectie en analyse in acht, en streeft daarbij naar betrouwbaarheid en deskundigheid.

Inleveren kopij:

Heeft u artikelen voor Gaandeweg, dan kunt u deze inleveren bij Willy de Koning (Kentstraat1, 6137 JT Sittard)

 of sturen via e-mail:

 gaandeweg@pgs-g.nl

In het colofon in Gaandeweg staat vermeld wat de uiterste inleverdatum voor de kopij is.

Een jaarabonnement op Gaandeweg kost € 12,50.

De distributie van Gaandeweg wordt gecoördineerd door de wijksecretarissen.
Zie hiervoor Pastoraat.

Zo nodig is er een vertegenwoordiger vanuit het moderamen aanwezig bij de redactievergaderingen.


laatste update.:

FUNCTIONARISSEN / CONTACTPERSONEN
Onderweg
Monica Bosman
Willy de Koning
Ruud Steen
Bert Stuij
Germ Visser
Gerdien Zwartkruis