PGMBD

ZWO

printen

Nieuws van de Ds. Deelemanschool!


 Enige tijd geleden, op maandag 24 juni, hebben de leerlingen en leerkrachten van de Ds. Deelemanschool weer het kerkje te Grevenbicht bezocht voor de traditionele einddienst.

Deze dienst luidt een hele week vol feestelijkheden in om zo samen het schooljaar spetterend af te sluiten.

In de dienst, met als thema: Vlieg, vogel, vlieg! stond mede in het teken van het afscheid van de kinderen van groep 8.

Met de kinderen waren in de lessen levensbeschouwing voorafgaand aan de dienst al aan het thema vogels gewerkt. In de dienst werd er terug gekeken op deze lessen. Er werd natuurlijk ook flink gezongen en het verhaal van de adelaar werd gelezen. Kinderen hoorden in dit verhaal dat de jonge adelaars uit het nest moeten, om te leren vliegen. Dat is natuurlijk best eng, maar gelukkig is daar altijd de grote vader adelaar die de kleine adelaars kan ondersteunen in hun vlucht.

We hopen dat we dit kunnen meegegeven aan alle kinderen, en in het bijzonder de kinderen van groep 8, dat zij zich gesteund en ondersteund voelen in hun leven!

De kinderen van groep 8 kregen nog een mooi afscheidscadeautje namens de kerk.

Daarna barstte een week vol sportieve en feestelijke activiteiten los, waarna het op vrijdag toch echt de laatste dag was en de kinderen en de leerkrachten van een heerlijke vakantie mochten gaan genieten.

Deze vakantie is ook weer omgevlogen en dus was het maandag 12 augustus al weer zo ver!

Nog een beetje moe (tja, weer vroeg opstaan!) en vol spanning stonden alle kinderen verzameld op het schoolplein.

Daar werd eerst het nieuwe jaarthema bekend gemaakt: ik hou van Holland!

Alle juffen en meesters waren helemaal op hun best verkleed in rood, wit, blauw en oranje, en de kaas, tulpen en koeien ontbraken ook niet!

Deze eerste week staat ook altijd in het teken van een feestelijke start, met veel gezamelijke activiteiten en natuurlijk het schoolkamp!

Alle leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 zijn drie dagen mee op kamp geweest.

Daar wordt geknutseld, veel leuke spelletjes gedaan, er is spannend nachtspel in het bos…te veel om op te noemen.

Maar dan wordt het toch ook tijd om het schooljaar echt te starten, en traditiegetrouw doet de school dit met een startdienst in het kerkje. Dit jaar was deze dienst gepland op maandag 19 augustus. Helaas moesten we dit jaar vanwege de expositie uitwijken naar de aula van de school, maar ook daar konden we  een mooie dienst met de kinderen beleven.

Er werden liedjes gezongen, gepraat over het kamp en het verhaal over de stad Jericho gelezen. De kinderen leerden hiervan dat ze door in elkaar en anderen te geloven en ook vertrouwen te hebben op God en alle mensen om je heen er mooie dingen kunnen gebeuren.

De komende weken gaan de kinderen in de levensbeschouwelijke lessen aan de slag met het thema ‘spel’.   Hierin wordt gekeken naar samenspel, uitsluiten, winnen en verliezen.

Het beloven weer leerzame lessen te worden.

 

Tijdens de diensten wordt er ook gecollecteerd. De opbrengsten van deze collecte gaan naar Elizabeth in China.

De kinderen op school hebben vorig jaar middels een presentatie kennis gemaakt met haar werk, en graag willen we vanuit de school het werk van Elizabeth ondersteunen.

Wilt u ook graag een keer zo’n bijzondere schooldienst mee maken?

Dit kan! U bent van harte welkom.

De volgende dienst is met Kerst, op vrijdag 20 december om 9.30 uur in het kerkje te Grevenbicht, Heilig Kruisstraat 30.laatste update.: