PGMBD

ZWO

printen

Amnesty International

Deze wereldwijde organisatie zet zich in voor mensen, wier rechten geschonden of genegeerd worden.

Dat kunnen mensen zijn die bedreigd worden, opgepakt zijn of gedood dan wel "verdwenen" vanwege het uiten van hun overtuiging, die de autoriteiten van hun land niet welgevallig is.

Of omdat zij door huidskleur, geslacht, afkomst, taal, geloof of anderszins behoren tot een in het nauw gebrachte minderheidsgroep in hun land.

Ook kunnen het gevangenen zijn, die geen eerlijk proces of redelijke straf kregen. Gevangenen, die mishandeld of gemarteld zijn of daarmee worden bedreigd. En terdoodveroordeelden.

Eens per maand wordt in de dienst op zondagochtend voorbede gedaan voor mensen waarvoor Amnesty International zich inzet.

Na de desbetreffende diensten zijn er voorbeeldbrieven beschikbaar om mee te nemen, te ondertekenen en te verzenden ten dienste van de mensen voor wie voorbede is gedaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ike Westerhof tel. 4519206laatste update.:

FUNCTIONARISSEN / CONTACTPERSONEN
Amnesty Intern.
Riet Coolsma