PGS

ZWO

printen

Ieder kind verdient een Jozef

16-12-2014

Elke jaar met Kerst denken we aan Jezus. Hij groeide op aan de hand van Maria, zijn moeder, en Jozef, die als een vader voor hem zorgde en zo een soort pleegvader voor Hem was. Wij vinden dat ieder kind een Jozef verdient. Dit jaar denken we in het bijzonder aan de duizenden weeskinderen in Rwanda. Zij missen de veiligheid van opgroeien met ouders. Zij staan er alleen voor, en krijgen de kans niet om kind te zijn. Daar willen wij iets aan doen. Daarom staat dit jaar in de kerstcollecte voor Kinderen in de Knel het werk van Mwana Ukundwa centraal.

Project: Mwana Ukunda in Rwanda

Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Mwana Ukundwa zet zich in voor deze kwetsbare groep kinderen. Dit doen ze door te zorgen voor een volwassene die de ouderrol voor een aantal weeskinderen op zich kan nemen. Deze pleegouders helpen de weeskinderen bij het naar school gaan, het draaien van het huishouden en het verzorgen in geval van ziekte. De steun van Mwana Ukundwa bestaat verder uit het aanbieden van onderwijs, medicijnen, voedsel en schoon water.
We hopen deze Kerst met elkaar onvergetelijk te maken voor de weeskinderen in Rwanda.

U kunt uw bijdrage geven in de collectes met Kerst, of een gift overmaken op rek.nr. 
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerkinactie, o.v.v.  Kerstcollecte Kinderen in de Knel.

Alvast bedankt voor uw steun!laatste update.: