PGMBD

ZWO

printen

Project "Geloof in de Toekomst"

In de vorm van een project "Toekomst" wordt een extra prikkel gegeven aan vernieuwing. De kosten worden mede gedragen door de Maatschappij van Welstand en de Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum.
looptijd van het project van 2002 tot 2008

Het project bestaat uit drie delen:

* De missionaire taak van de gemeente versterken, ofwel: een gastvrije en aantrekkelijke gemeente zijn die het Evangelie van Jezus Christus uitdraagt Dit is vormgegeven door een ouderenproject in samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen (Zie ook diakonie: ouderenproject), en het opzetten van een plaatselijke Raad van Kerken om meer gezamenlijke acties te voeren of acties af te stemmen.

* De vorming en toerusting van de gemeente uitbreiden: meer tijd en aandacht voor de lerende gemeente en het geleerde niet voor ons zelf houden maar overbrengen aan de generatie na ons; aan mensen die te vinden zijn in en buiten onze kerk. Voorbeelden zijn het Filmhuis op enkele vrijdagavonden in het jaar, en themagewijze bijeenkomsten en werkgroepen over allerlei zaken, zoals actuele medisch ethische, sociaal-maatschappelijke en mondiale zaken [zie Wegwijzer].

* Meer actief jonge mensen betrekken bij de opdracht van de gemeente en wegen vinden waardoor jonge mensen het werk en de boodschap van onze gemeente boeiend vinden. De laatste activiteit word door de jongeren van onze gemeente en hun vrienden zoveel mogelijk zelf uitgevoerd. De predikanten en ouderlingen geven hieraan leiding vanuit dit perspectief: laat jongeren zelf actief lid van onze gemeente worden. Een brug slaan van het kind zijn (aan de kinderneven diensten deelnemen), naar jeugd en jongeren die hierdoor bij de gemeente betrokken blijven.

1 De kinderen wonen dun verspreid over onze gemeente en om dan toch een band te creëren wordt er een reeks spelavonden (18.45 - 20.15 uur) georganiseerd waar kinderen met vriendjes in flinke aantallen op af komen (ca. 30 kinderen). De avonden worden drie keer op drie achtereenvolgende weken (9 totaal) gehouden. Ze leren hier elkaar en de predikant kennen.

2 De jonge jeugd valt een beetje in een gat na de periode van meedoen met de kindernevendienst. Daarom is het initiatief genomen om regelmatig op zondagen, tijdens de kerkdienst, een eigen bijeenkomst te organiseren. Onder leiding, op de manier zoals hierboven aangegeven, worden deze bijeenkomsten door de jongeren zelf voorbereid. Een ruimte in het kerkgebouw wordt momenteel onder handen genomen om deze bijeenkomsten passend te kunnen houden. In deze bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van moderne presentatie middelen.

3 Het hebben van een jongerenkerk, voor en door jongeren, éénmaal per maand georganiseerd. Tijdens de looptijd van het project (2002 tot 2008) is de Johanneskerk verbouwd en opnieuw ingericht om voor het project Toekomst meer en betere ruimten voor activiteiten te verkrijgen. In concreto ook voor het aanpassen van de ruimten voor de jongerenkerk en de diverse activitieten. Overigens was ook de geldinzameling zelf ook leuk: Een door de jongeren en de kinderen gehouden en georganiseerde sponsorloop bracht bijvoorbeeld € 750,= euro op voor de herinrichting. Niet het leuke bedrag was het belangrijkste, maar de winst van het enthousiast samen organiseren en samen doen was nog groter. We houden Geloof in de Toekomst en we hebben vertrouwen in de Projectaanpak.


laatste update.: