PGMBD

ZWO

printen

Jongerenwerk

Jongerenwerk vinden we belangrijk in een missionaire, pastorale, luisterende en lerende gemeente. In de gemeente wordt een breed scala aan activiteiten voor en door jongeren geboden. Iemand coördineert de activiteiten tezamen met diverse vertegenwoordigers van jeugdgroeperingen.

Het jongerenwerk in onze gemeente is gericht op leeftijdsgroepen van ca. 4 - 20 jaar, waarbij we jongeren (verder) willen laten kennismaken met het evangelie van Christus, zodat ze uiteindelijk zelfstandig keuzes kunnen maken.

Kindernevendienst: (4-12 jaar). Vrijwilligers van onze gemeente maken in een ontspannen sfeer kinderen vertrouwd met de boodschap van de bijbel door middel van verhalen, liederen en verwerking.

Jongerenkerk:(12- ca. 18 jaar). Eén maal per maand is er naast de gewone eredienst ook een bijeenkomst voor en door jongeren.

Basiscatechese: (10-13 jaar ) ca 7 x per jaar op de zondagochtend tijdens de eredienst. Deze basiscatechese vormt een brugfunctie tussen de kindernevendienst en de catechese

Catechese:(12- ca 18 jaar). Ondersteund door de predikant(en) bereidt een team vrijwilligers jaarlijks de huiskamercatechese voor (voor twee leeftijdsgroepen). Met een jaarthema gaan beide groepen aan de slag.

Taizé-reis:Voor "oudere" jongeren en jonge ouderen wordt er jaarlijks eenreis naar Taizé georganiseerd in de herfstvacantie, waarvoor regionaal aansluiting gezocht wordt.


laatste update.: