PGMBD

ZWO

printen

Gebouwen

Johanneskerk en de kerk aan de Gruizenstraat

De kerk heeft twee gebouwen.

Johanneskerk

De voormalige Gereformeerde Johanneskerk aan de Mgr. Vranckenlaan. Dit is een groter gebouw met een kerkzaal voor ca. 300 personen met behoorlijke vergaderruimten.

Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ, Sittard; Tel.: 046-4583017

Kerk aan de Gruizenstraat

De voormalige Hervormde Kerk aan de Gruizenstraat in de binnenstad ( uit 1637). Hier worden kleine diensten gehouden (zoals trouw- en rouwdiensten). Tevens wordt er elke eerste zondag van de maand een Taizé vesperdienst gehouden om 19.00 uur (19.00 - 19.30).

De kerk is in een stichting ondergebracht en behoort niet meer een de Protestante Gemeente toe.

Protestantse Kerk, Gruizenstraat 3, 6131 EH, Sittard; Tel.:06-38781119 (donderdags geopend: Stilte- en Ontmoetingscentrum van 10.30-12.30 uur)

Beide kerken zijn ongeveer 900 meter van het station verwijderd.

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestante Gemeente Sittard Grevenbicht heeft in het jaar 2007 onder andere noodzakelijk onderhoud en / of werkzaamheden laten uitvoeren aan de volgende (monumentale) eigendommen van onze gemeente, te weten:

1: Johanneskerk aan de Mgr. Vranckenstraat 9 te Sittard: buitenschilderwerkzaamheden, aanbrengen looppaden plafond kerkzaal en valbeveiliging (kooiladder en dakankers);

2: (voormalige) Hervormde kerkje aan de Gruizenstraat 3 te Sittard: herstellen beschadigde voegwerk en stucwerk en vervangen dragende balken kerktoren en aanbrengen dakhaken (op kerkzaal en toren) en

3: Muur van de Nederlands Hervormde Begraafplaats aan de Wilhelminastraat te Sittard: verwijderen algen en herstellen van beschadigd voegwerk.

4: Project Herinrichting. Dit project omvatte een grondige renovatie van de Johanneskerk waarbij tevens een scheiding is aangebracht tussen de kerkzaal en de ontvangstruimte en vergaderzalen. Daardoor kunnen de laatstgenoemde ruimten beter verwarmd worden als de kerkzaal zelf niet in gebruik is.

5: Het kerkplein is een stuk groter geworden en helemaal opnieuw bestraat.

De onder -1- genoemde werkzaamheden zijn mede gesubsidieerd door de provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen.

De onder -2- genoemde werkzaamheden zijn mede gesubsidieerd door de provincie Limburg en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.

De onder -3- genoemde werkzaamheden door de provincie Limburg.


laatste update.: