PGS

ZWO

printen

Uitnodiging om mee te praten over de toekomst van onze gemeente

13-10-2014

Beste gemeenteleden,

We zijn aan het nadenken over hoe we kerk kunnen zijn in de Westelijke Mijnstreek in de (nabije) toekomst. We hopen een levendige kerkgemeenschap in de toekomst te kunnen zijn en blijven. Dat vraagt om een proces van bezinning over wie we zijn, wat we geloven en op welke manier we als kerkgemeenschap een plek innemen in onze omgeving.

Zoals u weet zijn we al een aantal jaren in een proces van samenwerking tussen de gemeenschap van Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht.
Er is een projectgroep ‘Samen? Verder!’ actief  geweest om de samenwerking te begeleiden en die heet nu Stuurgroep ‘SamenVerder’.

Vorig jaar hebben we naar aanleiding van een gemeenteberaad besloten om met een gezamenlijke werkgroep een visie te ontwikkelen op ‘kerk-zijn in de Westelijke Mijnstreek’. 
Deze definitieve visie nota met de titel: ‘Aan de slag met nieuw elan!’ staat inmiddels op de website www.pgs-g.nl onder de rubriek “nieuws” en op de website  www.pggbu.nl onder het kopje elan!.
Op basis hiervan heeft de  projectgroep `Samen? Verder!’ een aanzet gemaakt voor een werkplan: Sámen aan de slag met nieuw elan!.
Dat werkplan is in concept met jullie gedeeld en inmiddels vertaald naar een definitief werkplan wat we in hoofdlijnen met jullie willen delen.

We willen regelmatig met jullie/u de verdere uitwerking bespreken en er zullen dan ook een viertal gemeenteavonden gepland worden in het seizoen 2014-2015, die telkens een van de nieuwe werkgroepen als hoofd aandachtsgebied zal hebben. De spits wordt afgebeten door de nieuwe werkgroep Kernen en Vieringen. Zij gaan met ons samen in discussie over hoe we dat verder vorm zouden moeten willen geven en het genoemde in de visie nota verder uitwerken.
Komt allen en laat uw stem horen!
Uw stem is de moeite waard en we hebben elkaar nodig!


Van harte nodigen we u uit om op maandag 13 oktober 2014 aanwezig te zijn op deze gemeenschappelijke gemeenteavond in de Ontmoetingskerk in Geleen.
We beginnen om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Koffie en thee staan dan klaar.
De kerkenraad zal als introductie kort het werkplan presenteren en daarna gaan we echt samen aan de slag en er zal ruim gelegenheid zijn voor het geven van uw reactie.
Uiterlijk 22.30 uur ronden we deze avond af.

We hopen het gesprek over de vormgeving van het onderdeel Kernen en Vieringen voor de toekomst van onze kerkgemeenschappen met vélen van u/jullie  te voeren!

U hartelijk groetend, namens de kerkenraden,
Sietse van der Sluis en Wouter den Dulk


laatste update.: