PGMBD

ZWO

printen

UITNODIGING WIJKAVOND IN WIJK GREVENBICHT

29-09-2014

Inmiddels is het vier jaar geleden dat de Protestantse Gemeente Grevenbicht en de Protestantse Gemeente Sittard één gemeente geworden zijn.

Het huidige wijkteam van Grevenbicht bestaande uit predikant Joachim Stegink en de wijksecretaris Peter Bakker willen samen met de voorzitter van de kerkenraad, Sietse van der Sluis, de gemeenteleden van wijk Grevenbicht daarom van harte uitnodigen voor een wijkavond op maandag 29 september om 20.00 uur in de kerk in Grevenbicht.

U kunt deze datum alvast in uw agenda opnemen. Dit is tevens het eerste ontmoetingsmoment met het wijkbestuur in de kerk nadat de verbouwing is afgerond. We willen dat samen beleven in een ontspannen sfeer met koffie, thee en vlaai.

We zullen dan in een ontspannen sfeer terugkijken op de afgelopen vier jaar en met elkaar van gedachten wisselen over wat goed ging en wat minder goed, wat beter kan en waar de komende jaren aandacht aan moet worden besteed.
We gaan dan ook bespreken wat voor de wijk Grevenbicht de betekenis is van het Visiedocument dat door de Protestantse Gemeentes Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond ontwikkeld is.

We willen graag met elkaar van gedachten wisselen hoe de wijk Grevenbicht ook in de toekomst als levendige geloofsgemeenschap kan blijven bestaan. We zijn er van overtuigt dat het geloof ook in de toekomst betekenis heeft voor jong en oud en we weten dat we het alleen halen als we er samen voor gaan! We willen samen zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden om het geloofsleven in de wijk Grevenbicht vorm te geven.


In de vorige Gaandeweg werd aangegeven dat het kerkenwerk in Grevenbicht onder druk staat en er werd gewezen op het feit dat er ondersteuning vanuit de wijk nodig is om het kerkenwerk te kunnen blijven doen.
Het was niet de bedoeling om daarmee druk uit te oefenen, maar een oproep om op een creatieve manier mee te werken aan een oplossing.
Onbedoeld is dit bericht in een krant verschenen, waardoor het voor de een of de ander een zwaardere lading gekregen kan hebben. We vragen daarom aan de pers dergelijke berichten als naar binnen gerichte communicatie te beschouwen en niet te publiceren!

Voor ons ligt de nadruk op het uitnodigende karakter van de avond om op zoek te gaan naar de manier waarop wij in de wijk Grevenbicht, samen met jong en oud, in de toekomst geloofsgemeenschap kunnen en willen zijn!
Daarom zijn ook jong en oud van harte uitgenodigd om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten en samen van gedachten te wisselen!

Van harte welkom op 29 september in de kerk in Grevenbicht!!!

Met vriendelijke groet: Joachim Stegink, Peter Bakker en Sietse van der Sluis


laatste update.: