PGMBD

ZWO

printen

Ontruimingsoefening

07-09-2014

Op grond van de gebruiksvergunning is de kerk verplicht jaarlijks het ontruimen van de gehele kerk te oefenen. Vandaag was het zover.

De oefening was niet van te voren aangekondigd.

In overleg met de predikant is er aan het einde van de dienst alarm gegeven.
De kerk is dan nog vol, maar de dienst wordt zo min mogelijk te verstoord.

Tijdens de oefening waren enkele waarnemers aanwezig, herkenbaar aan de gekleurde hesjes. 
De oefening zal worden geëvalueerd in het college en de resultaten aan de kerkenraad worden gerapporteerd.

Doelstelling van de ontruiming is om bij een calamiteit de mensen in de kerk zo snel en veilig mogelijk naar buiten te geleiden en te laten verzamelen op de verzamelplaats.

Een evaluatie van de oefening zal later worden toegevoegd.
Allereerst een foto impressie.
De koster start de oefening door de handmelder in te drukken
De koster start de oefening door de handmelder in te drukken

De kerkleden verzamelen zich op de verzamelplaats
De kerkleden verzamelen zich op de verzamelplaats

laatste update.: