PGS

ZWO

printen

Uitnodiging om mee te praten over de toekomst van onze gemeente

30-06-2014

Beste gemeenteleden,

De laatste jaren borrelt er van alles in onze kerkgemeenschap. We zijn aan het nadenken over hoe we kerk kunnen zijn in de westelijke mijnstreek in de (nabije) toekomst.

De tijden veranderen, ook voor de kerk. We hopen een levendige kerkgemeenschap in de toekomst te kunnen zijn en blijven. Dat vraagt om een proces van bezinning over wie we zijn, wat we geloven en op welke manier we als kerkgemeenschap een plek innemen in onze omgeving.

Zoals u weet zijn we al een aantal jaren in een proces van samenwerking met de gemeenschap van Geleen-Beek-Urmond en is er een projectgroep ‘Samen? Verder!’ actief  om de samenwerking te begeleiden.
Vorig jaar hebben we naar aanleiding van een gemeenteberaad besloten om met een gezamenlijke werkgroep een visie te ontwikkelen op ‘kerk-zijn in de westelijke mijnstreek’.  De visiegroep is enthousiast aan de slag gegaan en heeft een eerste versie gepubliceerd. Deze hebben we in april met elkaar besproken op een gemeenteavond en de opmerkingen zijn nu verwerkt in een definitieve versie.
Deze definitieve visie nota met de titel: ‘Aan de slag met nieuw elan!’ staat inmiddels op de website www.pgs-g.nl onder de rubriek “nieuws”


Op basis hiervan heeft de  projectgroep `Samen? Verder!’ een aanzet gemaakt voor een werkplan: Sámen aan de slag met nieuw elan!
Heel graag willen we nu met jullie/u aan de slag om dat werkplan te bespreken en jullie/uw mening daarover te horen.  Op basis van alle reacties zal de projectgroep het werkplan verder af maken en voorleggen aan de beide kerkenraden ter goedkeuring. We willen regelmatig met jullie/u de verdere uitwerking bespreken en er zullen dan ook regelmatige gemeenteavonden gehouden gaan worden
Van harte nodigen we u uit om op maandag 30 juni aanwezig te zijn op deze gemeenteavond in de Johanneskerk. We beginnen om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Koffie en thee staan dan klaar.
De kerkenraad zal het concept werkplan presenteren en er zal ruim gelegenheid zijn voor het geven van uw reactie. Uiterlijk 22.30 uur ronden we deze avond af.

We hopen het gesprek over het werkplan voor de toekomst van onze kerkgemeenschappen met vélen van u/jullie  te voeren!

U hartelijk groetend, namens de kerkenraad, Sietse van der Sluis


laatste update.: