PGMBD

ZWO

printen

VERZAMELPLAATS

05-04-2014

De verzamelplaats op het kerkplein is nu duidelijk aangegeven.

Zoals u weet heeft de Johanneskerk een ontruimings installatie.

Bij een calamiteit, b.v. brand in de kelder, wordt de ontruimings installatie geactiveerd (automatisch door een rookmelder of met de hand middels een drukknop).

Bij een alarm dient u de kerk onmiddellijk te verlaten via een van de nooddeuren en gaat u naar de verzamelplaats achter op het kerkplein.
De kerkenraadsleden zullen u daarbij behulpzaam zijn.

Deze verzamelplaats is nu gemarkeerd met een geel bordje 'VERZAMELPLAATS' zodat iedereen weet waar hij/zij naar toe moet vluchten.
Op deze verzamelplaats wacht u op de instructies van de ambtsdrager van dienst.
 De ontruimings installatie is onderdeel van de gebruiksvergunning die door de Gemeente Sittard-Geleen voor de Johanneskerk is afgegeven.
Het ontruimen van de kerk moet regelmatig geoefend worden.

Hans Pelman
College van Kerkrentmeesterslaatste update.: