PGMBD

ZWO

printen

Open Ruimte Viering

23-06-2013

zondag 23 juni om 16.00 uur in de Johanneskerk
Thema: Het leven proeven
Een viering voor jong en oud, welkom!

Inloop vanaf 15.30 uur
Na afloop is er (voor wie wil) een gezamenlijke maaltijd
Opgave en verdere info bij Irene Pluim


De eerste Open Ruimte Viering.
In onze gemeente zijn we gewend om de (zondagse) diensten op verschillende manieren vorm te geven. We zien dat als een uitdrukking van de verschillende vormen van geloofsbeleving die in onze gemeenschap leven. We zien dat als rijkdom en geven elkaar de ruimte om ook iets nieuws te proberen. De ene keer spreekt het resultaat meer aan dan de andere keer en ook het resultaat spreekt de een meer aan dan de ander. Soms zijn de jongeren van onze gemeente betrokken bij de voorbereiding, soms een groep gemeenteleden.

Op deze manier wordt de betrokkenheid van iedereen zichtbaar. En dat is ook de bedoeling. Het maakt duidelijk dat we als gemeenschap in beweging zijn. We willen elkaar ontmoeten en inspireren. En we zijn en blijven op zoek naar manieren van vieren die bij ons passen. Als predikanten hebben we gedacht om met andere manieren van vieren verder te experimenteren. We zijn op zoek naar een laagdrempelige vorm van vieren die ook voor mensen zonder kerkelijke achtergrond gemakkelijk toegankelijk is en waar ruimte is voor gesprek, creativiteit, beweging, meditatie en stilte.

Een eerste experiment zal op 23 juni plaatsvinden.  Zelf vonden we de voorbereiding daarvan al heel inspirerend. We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze ‘Open Ruimte Viering’.

Zoals u boven in de uitnodiging kunt lezen begint de viering om 16.00 uur (met inloop va. 15.30 uur) en zal er aansluitend de mogelijkheid zijn om met elkaar een maaltijd te delen. Hiervoor graag opgave bij Irene Pluim. Zij zal de maaltijd coördineren waarvoor we de gerechten zelf bij elkaar brengen.


Naar aanleiding van ons idee kwam ook de vraag naar voren, wat we op de ZONDAGOCHTEND gaan doen. We hebben besloten om toch  om 10.00 UUR een kerkdienst te houden in de vorm van een GEBEDSDIENST. Het zal om een korte dienst gaan, waarin we samen zingen, bidden en stil zullen zijn naar aanleiding van korte teksten, die worden voorgelezen en toegelicht. Van harte welkom ook bij deze dienst. Maar we hopen eigenlijk ook dat er veel belangstelling is om de middagviering samen te beleven, zodat we verder ook van gedachten kunnen wisselen wat ons meer of minder aanspreekt in deze nieuwe vorm(en) van vieren. We staan van harte open voor ideeën en suggesties.


Graag tot ziens in een of beide diensten op 23 juni

Irene Pluim en Joachim Stegink


laatste update.: