PGMBD

ZWO

printen

Jongerenkerk met theatergroep Netwerk van Stichting Pergamijn

21-04-2013

Op zondag 21 april werkt de theatergroep Netwerk van de Stichting Pergamijn mee aan de jongerenkerkdienst van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht (PGSG).

De Jongerenkerk is een jeugdwerkvorm voor jongeren van 12 tot 20 jaar die hun eigen diensten vieren in de kelder van de Johanneskerk. Enkele keren per jaar is er een viering ‘bovengronds’ met de andere gemeenteleden. Dat wordt op 21 april een hele bijzondere dienst.

Deze dienst is samen met theatergroep Netwerk van Stichting Pergamijn voorbereid. De bedoeling is om via theater, spel, liederen en gesprek elkaar te ontmoeten en levens te delen. Cliënten doen een boekje open over wat ze ervaren in de zorg en hoe ze zelf de regie over hun leven wensen. Want, wil niet iedereen gezien en geaccepteerd worden zoals hij/zij is? De leiding en jongeren van de Jongerenkerk vinden het belangrijk om oog te hebben voor wat een ander echt nodig heeft. In het bekende verhaal van Jezus en de blinde Bartimeüs wordt dit uiteen gezet. 

De dienst belooft een bijzondere belevenis te worden, waarbij iedere belangstellende welkom is. Het kerkgebouw van de PGSG is te vinden aan de Mgr. Vranckenstraat 9 in Sittard. De dienst begint om 10.00 uur.laatste update.: